Xác định giới tính đà điểu con

Hình đại diện Xác định giới tính đà điểu con
Hình đại diện Xác định giới tính đà điểu con

Việc xác định giới tính đà điểu con chính xác là một vấn đề trong rất quan trọng đôi với người chăn nuôi. Nhiều người chăn nuôi đà điểu đã tiêu phí thời gian trong việc cặp đôi những con đà điểu có giới tính giống nhau. Với hầu hết các loài động vật, con cái và con đực khác nhau rất nhiều, nhưng với đà điểu lại rất khó phân biệt giữa con đực và con cái. Những điểm khác nhau về giới tính của đà điểu chỉ thấy rõ khi chúng trưởng thành. Do đó, việc xác định giới tính sớm là rất đúng khi người chăn nuôi muốn bán những con đà điểu còn nhỏ. Một số phương pháp xác định giới tính của đà điểu được trình bày dưới đây.

xac dinh gioi tinh da dieu

+ Xác định giới tính bằng cách xem đít

Đây là phương pháp xác định giới tính theo tập quán dùng để kiểm tra các bộ phận sinh dục. Các bước xác định giới tính bằng cách xem đít đà điểu cụ thể đã được trình bày trong phần “Hệ sinh sản”. Độ chính xác và an toàn của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng và kinh nghiệm của người thực hiện.

+ Xác định giới tính bằng cách dùng thiết bị y học

Trong phương pháp này, phải dùng một thiết bị nội soi, đưa vào trong bụng của đà điểu để soi tinh hoàn hoặc buồng trứng. Phương pháp này có độ chính xác rất cao nhưng cần phải gây tê nên có nguy cơ bị chết hoặc bị thương do gây tê. Ngoài ra, với những con đà điểu nhỏ, bộ phận sinh dục chưa phát triển, thường sẽ rất khó soi.

+ Xác định giới tính bằng cách phân tích ADN

ADN (axit deoxyribonucleic) là gen di truyền quyết định mọi đặc điểm của một tổ chức sống. Mỗi con đà điểu đều có chuỗi ADN hoặc nuclêotit duy nhất đặc trưng cho nó không hề bị biến đổi. Mặc dù những con đà điểu bề ngoài trông giống nhau nhưng sẽ không có hai con có cùng chuỗi ADN giống nhau. Vì thế việc phân tích ADN sẽ quan trọng đối với người chăn nuôi. Trong tế bào, ADN được định vị trên các cấu trúc được gọi là nhiễm sắc thể. Các nhiễm sắc thể giới tính có chứa các gen quyết định giới tính.

Giới tính của tất cả các loài chim (kể cả đà điểu) đều do các nhiễm sắc thể giới tính quyết định. Con đực có hai nhiễm sắc thể giới tính giống nhau, được gọi là các nhiễm sắc thể Z (ZZ). Con cái có một nhiễm sắc thể Z và một nhiễm sắc thể W (ZW). Khi con đực sản xuất tinh trùng thì mỗi tinh trùng sẽ mang một nhiễm sắc thể Z. Khi con cái tạo trứng thì trứng sẽ mang hoặc một nhiễm sắc thể Z hoặc nhiễm sắc thể W. Nếu trứng mang nhiễm sắc thể Z thì phôi (ZZ) sẽ phát triển thành con đực. Nếu trứng mang nhiễm sắc thể W thì phôi (ZW) sẽ phát triển thành con cái. Ở đà điểu, các nhiễm sắc thể của con cái sẽ quyết định giới tính của thế hệ con chúng. Còn đối với người thì ngược lại.

Chuỗi ADN

Chuỗi ADN

Có bốn loại nuclêotit khác nhau trong ADN, đó là: adenin (A) Thyamin (T), guanin (G) và cytosin (C). Adenin thường liên kết với thyamin và guanin thường liên kết với cytosin. Hai liên hết này tạo thành cặp phân tử ADN xoắn với nhau.

Để xác định giới tính bằng ADN, cần phải lấy một giọt máu của đà điểu, từ đó sẽ lấy ra mẫu ADN. Sau khi làm một số thí nghiệm hóa học, chuỗi ADN sẽ được gắn với một cái bảng nhãn phóng xạ hạt nhân (được gọi là “thiết bị dò”) qua đó nó sẽ tự tìm và kết gắn các đoạn ADN trên các nhiễm sắc thể giới tính. Thiết bị dò sẽ cho biết các nhiễm sắc thể là ZZ hay ZW (tức là cho biết con đà điểu là đực hay cái).

Một trong những nét đặc trưng của phương pháp xác định giới tính qua ADN là độ chính xác cao (99 phần trăm). Tuy nhiên, mức độ chính xác tùy thuộc vào việc chọn lấy mẫu và gắn nhãn chính xác các mẫu máu. Người chăn nuôi có thể lây mẫu máu của những con đà điểu ở bất cứ tuổi nào, kể cả những con non và sẽ được kết quả chính xác.