LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0989.467.685 - info@caytrongvatnuoi.com

Thủy sản

Đặc điểm sinh học của ốc hương

20:00 , 26/09/2018

Ốc hương có vỏ mỏng nhưng chắc chăn, tháp vỏ bằng 1/2 chiẻu dài của vỏ. Mặt ngoài da vỏ màu...

Giới thiệu con tu hài

08:00 , 17/09/2018

Tu hài là một trong những thực phẩm được ưa chuộng trên thế giới nhờ chất lượng thịt thơm ngon,...

Phương pháp nuôi tôm rảo

08:00 , 16/09/2018

Để có được những con tôm rảo thương phẩm cần có phương pháp nuôi, chăm sóc một cách đúng đắn,...

Giới thiệu con tôm rảo

08:00 , 15/09/2018

Ngoài con tôm nương được nuôi rộng rãi còn có con tôm rảo (tôm đất), giá trị thương phẩm mà con...

Nuôi ấu trùng tôm nương

08:00 , 14/09/2018

Giai đoạn quan trọng bậc nhất trong quá trình sản xuất con tôm nương là giai đoạn ấu trùng, để...