Thức ăn cho vật nuôi

Các chất bổ sung vào thức ăn hỗn hợp

Các chất bổ sung vào thức ăn hỗn hợp

Mặc dù thức ăn hỗn hợp được phối họp từ nhiều loại nguyên liệu thức ăn, nhưng không phải vì thế mà nó đã có đầy đủ tất cả các chất theo yêu cầu của vật nuôi. Để bù đắp các chất còn thiếu hụt và nâng cao hiệu quả sản xuất của thức ăn, người ta thường bổ sung thêm vào thức ăn hỗn hợp các loại khoáng, vitamin, axit amin, enzym, sắc tố, chất chống oxy hóa, kháng sinh…