Tuyển chọn dê thịt cái giống

Chọn dê thịt cái giống cần biết không có dê cái hoàn hảo, nhưng chúng phải đạt được một số tiêu chuẩn tối thiểu để đảm bảo có sức sản xuất có hiệu quả kinh tế và có một số đặc tính tốt truyền lại cho đời con.

Nội dung trong bài viết

Dê cái giống phải biểu hiện rõ các đặc điểm của con giống mà chúng ta muốn nuôi. Dê cái giống cũng nên chọn từ lứa sinh đôi cũng như dê đực.

Có dạng thân tròn, chứa nhiều thịt. Tuy nhiên, sau khi sinh dê cái có thể bị ốm do sản xuất sữa để nuôi con, nhưng chúng phục hồi thể trạng rất nhanh sau đó. Thân hơi ngắn, cổ dầy và đầy đặn, vai nở rộng, cơ thăn phát triển có chiều ngang và mông đùi phát triển. Có một lớp cơ đầy đặn bên ngoài xương sườn. Bốn chân phải đứng thẳng, vuông vức và mạnh khỏe tương ứng với mặt cắt ngang của xương chân phải tròn. Bầu vú đóng cao, nhất là đối với đàn dê chăn thả để tránh bị thương tích. Lồng ngực phát triển; bụng tròn để đảm bảo sức ăn vào tốt. Để đàn con có uu thế lai cao, cho thịt tốt, dê cái mẹ nên có hai máu chuyên thịt.


Dê cái chuyên thịt nhìn ngang

Dê cái chuyên thịt nhìn ngang

Các đặc tính của dê cái chuyên thịt

Các đặc tính của dê cái chuyên thịt

Khác biệt giữa dê cái có năng lực cơ thể tốt và dê có thân hẹp, kém

Khác biệt giữa dê cái có năng lực cơ thể tốt và dê có thân hẹp, kém

Kiểu hình của vai

Kiểu hình của vai

Phía sau từ lưng đến móng

Phía sau từ lưng đến móng

Kiểu hình chân trước

Kiểu hình chân trước

Kiểu hình chân trước

Kiểu hình chân trước

 

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Tuyển chọn dê thịt cái giống. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn