June 2019 11:57:41 PM

Kỹ thuật trồng cây đậu rồng

Để đạt được năng suất trồng đậu rồng cao nhất, cần nắm rõ kỹ thuật. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được kỹ thuật trồng cây đậu rồng.

Chuẩn bị đất trồng

Tiềm năng lớn nhất để phát triển cây đậu rồng là trồng trong vườn gia đình hoặc trồng trên ruộng với qui mô nhỏ bởi vì đậu rồng là cây dễ đổ, trồng đậu rồng để đạt năng suất cao cần làm giàn cho cây leo. Ruộng trồng cây đậu rồng phải là ruộng với đất có thành phần cơ giới nhẹ, tưới tiêu thuận lợi, không bị úng. Đậu rồng là loại cây ưa đất phù sa nhẹ và chua nhẹ nhưng cũng có nhiều loại giống thích nghi được với nhiều loại đất (PH trong khoảng 4,3-7,5). Cây đậu rồng có thể chịu được đất nặng, chịu đất chua nhưng không chịu được đất ướt, không chịu hạn. Cây đậu rồng là cây có bộ rễ ăn nông vì vậy yêu cầu đất phải tơi xốp, nhiều mùn thì năng suất mới cao. Chú ý phải cày sâu, bừa kỹ, nhặt sạch cỏ. Bón lót phân cho cây vào trước lúc bừa lần cuối là tốt nhất.

Phân bón

Phân bón làm tăng năng suất quả và củ cây đậu rồng. Bón phân hợp lý cho cây đậu rồng cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của từng loại giống, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu của từng mùa vụ cụ thể và đặc điểm của từng loại phân bón.

Đất xấu cần bón nhiều phân, giống ngắn ngày, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Đất cát pha thịt hay đất thịt nhẹ pha cát ở đồng bằng nên bón ít đạm nhất, thứ đến kali, bón phân lân cao nhất. Đất thịt nhẹ pha cát bạc màu ở vùng trung du nên bón phân lân nhiều hơn phân đạm, phân kali bón với lượng thấp nhất.

Lượng bón

Tuỳ điều kiện cụ thể có thể bón 10-15 tấn phân chuồng hoai và 60kg N – 90kg P2O5 – 60kg K2O cho 1ha.

Cách bón

– Bón lót:

Toàn bộ phân chuồng và phân lân + 1/2 phân đạm + 1/2 phân kaly bón lót toàn bộ trước khi gieo hạt.

– Bón thúc:

Bón thúc lần 1: Sau trồng khoảng 1 tháng. Dùng 1/4 lượng phân đạm và 1/4 lượng phân kaly, mỗi loại đều trộn riêng với đất bột khô theo tỷ lệ 1:3 hay 1:4 là tốt nhất. Đem hỗn hợp đất phân đã trộn vãi đều giữa các hàng cây. Cũng có thể bón thẳng phân đạm và kaly xung quanh cây trước sau đó dùng đất bột vãi phủ lên trên rồi tưới nước. Để tránh phân hoá học rơi vào lá và cây nên bón vào lúc sương đã khô.

Bón thúc lần 2: Cách lần 1 khoảng 30 ngày, vào giai đoạn trước khi cây ra hoa với số phân đạm và kaly còn lại trong điều kiện thuận lợi. Nếu trồng đậu rồng để lấy củ thì tiến hành bón thúc lần 2 ngay sau khi vừa cắt ngọn, chồi hoa.

Giống

Vật liệu trồng

Cây đậu rồng được trồng từ hạt. Hạt giống cây đậu rồng được chọn lọc từ những cây, quả tốt nhất trong quần thể giống. Tại Trung tâm Tài nguyên thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tổng số có 59 mẫu giống đậu rồng đã thu thập từ nhiều vùng trong cả nước đang được bảo quản bằng hạt trong kho lạnh khô. Các mẫu giống này đã được mô tả đánh giá các đặc điểm hình thái nông học. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nguồn gen đậu rồng đang bảo tồn có thời gian sinh trưởng (từ gieo đến ra hoa) biến động trong khoảng 118- 175 ngày. Kích thước quả, đặc biệt chiều dài quả có sự biến động khá lớn từ 10 cm đến 20,1 cm. Khối lượng 100 hạt có giá trị trung bình là 34,8g, biến động giữa các giống từ 22,9-41,5g. Khối lượng củ/cây biến động khá cao từ 200g đến 1100g cho thấy các giống trong tập đoàn có phản ứng khác nhau với điều kiện ánh sáng ngày ngắn. Đây là nguồn vật liệu ban đầu quý giá cho các chương trình cải tiến giống cây đậu rồng ở nước ta.

Tiêu chuẩn giống tốt

Cây đậu rồng là cây được trồng từ hạt vì vậy hạt giống cần có đủ tiêu chuẩn sau:

+ Hạt phải có tỷ lệ nẩy mầm cao từ 95-100%;

+ Phải là hạt đã được chọn lọc theo đúng tiêu chuẩn giống để đảm bảo có chất lượng hạt giống cao;

+ Hạt không bị sâu bệnh, mối mọt.

Kỹ thuật nhân giống

Cây đậu rồng được trồng từ hạt, vì vậy để giống và trồng cây đậu rồng đều bằng hạt. Kỹ thuật nhân giống sao cho để có hạt giống có chất lượng hạt nảy mầm cao nhất và cho năng suất quả hoặc củ cao nhất tuỳ theo mục đích sử dụng sản phẩm.


Hiện nay tại các vùng trồng đậu rồng người dân đều có tập quán tự nhân giống và để giống. Dưới đây sẽ trình bày phương pháp nhân để giống hạt đậu rồng.

Trước tiên phải chọn lọc được những cây đậu rồng giống đạt yêu cầu (đúng giống, năng suất quả cao, không bị sâu bệnh hại). Thu những quả to, đồng đều về kích thước ở phần giữa thân trở xuống. Thu cả quả, phơi khô để cả quả nơi kín gió, khô. Đến thời vụ trồng bóc ra, chọn những hạt mẩy sạch bệnh, thử sức nảy mầm rồi đem gieo. Nếu bảo quản trong kho lạnh thì khi quả khô tách lấy hạt, loại bỏ những hạt nhăn, nhiễm bệnh, sấy hạt còn độ ẩm khoảng 12% thì đóng bao. Sau đó chu trình nhân giống lại tiếp tục như cũ. Cứ như vậy vụ nào cũng có hạt giống tốt để trồng cho vụ sau.

Trồng cây đậu rồng thu giống đặc biệt phải chú ý chọn thời vụ trồng thích hợp để cây ra hoa đều và cho tỷ lệ đậu hạt cao. Nơi trồng cây nhân giống phải cao, thoát nước, thoáng gió và có đủ ánh sáng. Trong quá trình trồng và chăm sóc phải phát hiện những cây không đạt tiêu chuẩn, bị sâu bệnh để nhổ bỏ trước khi có hoa nở. Khi quả chín chỉ thu những quả ở giữa chùm làm giống. Phơi quả chỉ nên phơi dưới ánh nắng tán xạ, thông gió. Trước khi trồng phải thử sức nẩy mầm của hạt để quyết định số lượng và đảm bảo mật độ gieo hạt cho vụ mới.

Các phương pháp chọn tạo giống

Chọn tạo giống cây đậu rồng có thể thực hiện bằng các phương pháp: đột biến thực nghiệm, chọn lọc và lai giữa các cá thể cùng quần thể và lai tạo giữa các giống. Hiện nay trên thế giới, chọn tạo giống cây đậu rồng có thời gian sinh trưởng ngắn và năng suất quả, hạt cao đang là 2 hướng được quan tâm nhất.

Nhập nội các giống tốt từ các nước có công nghệ chọn tạo giống cao, nhằm đánh giá chọn lọc chúng trong điều kiện sinh thái cụ thể của từng vùng và phổ biến vào sản xuất những giống thích hợp nhất. Đây là con đường ngắn và có hiệu quả trong việc đưa các giống mới vào sản xuất. Ở nước ta từ những năm 70 thế kỷ trước, đã nhập một số giống (nhập hạt) cây đậu rồng từ các nước Tiệp Khắc, Thái Lan, Ấn Độ… Kết quả trồng và chọn lọc cho thấy có một số giống triển vọng phát triển sản xuất rất tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cho một số vùng trồng. Cho đến nay nghiên cứu về chọn tạo giống cây đậu rồng ở nước ta chưa được tiến hành. Từ năm 2005, công tác chọn lọc các giống địa phương tốt nhất từ tập đoàn nguồn gen đậu rồng địa phương mới được bắt đầu thực hiện tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt nam. Hiện nay các hướng chọn lọc chính cho cây đậu rồng là chọn giống có phản ứng trung tính với điều kiện chiếu sáng, năng suất cao và ổn định.

Vì hiện nay trong sản xuất chủ yếu vẫn trồng các giống địa phương, nông dân tự để giống nên cách tốt nhất để tránh thoái hoá giống, hàng năm, khi trồng cố gắng chọn lọc cá thể tốt để thu quả giống cho vụ sau.

Giới thiệu một số giống tốt trồng trong sản xuất

Giống đậu rồng số đăng ký NHG 9317

Giống được thu thập tại Thanh Hoá, có thời gian sinh trưởng trung bình (khoảng 120 ngày – 140 ngày). Lá dạng chét 3 phiến rộng, kích thước lá lớn. Chùm hoa quả mọc ở nách lá dài 20-30cm. Số quả/cây 70-90 quả. Quả có dạng hơi vuông, có cánh, dài khoảng 15-19cm có mùi thơm nhẹ. Cây ra củ với khối lượng củ/cây là 450-700g. Hoa màu tím nhạt, số hạt ương quả là 8-9 hạt, hạt màu nâu, khối lượng 100 hạt 35,9g.

Giống đậu rồng số đăng ký NHG 6527

Giống được trồng phổ biến tại Bắc Kạn, Lạng Sơn. Thời gian sinh trưởng trung bình (khoảng 120 – 140 ngày), kích thước lá trung bình. Chùm hoa quả mọc ở nách lá dài 20-40cm. Quả có dạng dẹt ở khớp, có cánh, dài khoảng 15-18cm không có mùi. Cây ra củ kém với khối lượng củ/cây là 200-450 g. Hoa màu tím nhạt, số hạt trong quả là 8-9 hạt, hạt màu vàng nâu, khối lượng 100 hạt 37,3g.

Giống đậu rồng số đăng ký NHG 9311

Giống được trồng nhiều ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, thời gian sinh trưởng trung bình (khoảng 120 – 140 ngày), kích thước trung bình. Chùm hoa quả mọc ở nách lá dài 20-40cm. Số quả/cây 35-50 quả. Quả có dạng nửa dẹt, có cánh, dài khoảng 15-20cm không có mùi. số quả/cây 28-50 quả. Cây ra củ với số lượng củ nhiều. Khối lượng củ/cây là 400-800 g. Hoa màu tím nhạt, số hạt trong quả là 8-9 hạt, hạt màu nâu, khối lượng 100 hạt 39,1g.

Giống đậu rồng số đăng ký NHG 9318

Giống được trồng nhiều tại Thanh Hoá, Nghệ An có thời gian sinh trưởng ngắn (khoảng 100 -120 ngày). Kích thước lá lớn. Chùm hoa quả mọc ở nách lá dài 20-30cm. Số quả/cây 35-68 quả. Quả có dạng nửa dẹt, có cánh, dài khoảng 15-20cm có mùi thơm nhẹ. Cây ra củ với khối lượng củ/cây là 350-580g. Hoa màu tím nhạt, số hạt trong quả là 8-9 hạt, hạt màu nâu, khối lượng 100 hạt 33,9g.

trồng đậu rồng

trồng đậu rồng

Thời vụ trồng

Đậu rồng là loại cây chịu nóng tốt, mẫn cảm với sương mù và khí hậu lạnh và phản ứng ánh sáng ngày ngắn. Để sinh trưởng phát triển bình thường cây không cần nhiều nước (1500mm đủ sinh trưởng, nếu trên 2500mm sinh trưởng mạnh) vì vậy tại các tỉnh phía bắc Việt Nam, thời vụ trồng cây đậu rồng khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 nếu có đất và chủ động tưới tiêu. Trong thời vụ này, cây cho ra hoa và cho quả từ tháng 10-12 hàng năm và có thể còn kéo dài đến tháng 3-4 năm sau. Do trong thời gian này có điều kiện nhiệt độ cao, ánh sáng đã chuyển từ ngày dài sang ngày ngắn nên cây đậu rồng sinh trưởng nhanh và ra hoa, quả bình thường. Tuy đậu rồng là cây lâu năm nhưng thường trồng như cây hàng năm nên khi thấy cây đã ra hoa kém người ta dỡ bỏ để trồng loại cây khác. Nếu trồng trong vườn có thể để lưu niên.

Mật độ khoảng cách trồng

Xác định mật độ trồng thích hợp là giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể về ánh sáng, dinh dưỡng nước… mật độ trồng hợp lý giúp cho quần thể ruộng cây đậu rồng sinh trưởng tốt, tận dụng được tối đa các điều kiện sinh thái môi trường, tán cây che phủ hợp lý trên mặt đất, cho số củ to đều đặn và đạt năng suất củ cao trên đơn vị diện tích. Vì vậy trước khi trồng phải căn cứ vào chủng loại giống, điều kiện đất đai và lượng phân bón để lựa chọn mật độ cho phù hợp. Nhìn chung mật độ trồng cây đậu rồng trên ruộng thâm canh trong khoảng 50.000-70.000 cây/ha theo từng loại đất. Trồng hàng đôi trên luống rộng 120cm, hàng cách hàng 60cm. Khoảng cách cây cách cây trên hàng có thể từ 25-30cm. Nếu đất màu mỡ, có điều kiện bón nhiều phân chuồng thì gieo thưa hạt. Đất nghèo dinh dưỡng, ít phân bón thì gieo dày hơn.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Kỹ thuật trồng cây đậu rồng. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn