Cấm sử dụng hoạt chất diệt cỏ gây ung thư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số 1186 ký ngày 10/4. Theo đó, các thuốc diệt cỏ có chất Glyphosate sẽ không được lưu hành trên thị trường.

Nội dung trong bài viết

Hiện tại, đang tồn tại trên thị trường 5 triệu lít thuốc diệt cỏ có tồn tại chất này và chỉ được bán, sử dụng trong một năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Chất Glyphosate được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Tại việt Nam, có 104 loại thuốc diệt cỏ có sử dụng hoạt chất này, kể từ khi được phép lưu hành năm 1994.


Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Cấm sử dụng hoạt chất diệt cỏ gây ung thư. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn