Phương pháp nuôi tôm rảo

Để có được những con tôm rảo thương phẩm cần có phương pháp nuôi, chăm sóc một cách đúng đắn, hợp lí. Xin mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được phương pháp nuôi tôm rảo.

Nuôi thí nghiệm: Ao diện tích 1.200 – 2.000m2, nước sâu 0,8 – 1,2m, nhiệt độ 13 – 32°C, pH = 6,5 – 7,5, độ mặn 14 – 21‰. Xử lý ao nuôi và bón phân như ao ương tôm giống cho ăn thức ăn bổ sung (cám + cá tạp) vào 17 giờ hàng ngày, khối lượng thức ăn bằng 5 – 10% khối lượng của tôm. Tôm giống vớt ở biển, mật độ 10 – 15 con/m2, tỷ lệ sống 20 – 23%. Năng suất 180 – 300 kg/ha.

Khi nuôi cần tôm giống cở lớn nên nuôi ở nhiệt độ trên 20°C.

Nuôi tôm rảo bản thâm canh ở rừng ngập mặn Đình Vũ – Hải Phòng. Thời gian tháng 8 – 10/1990, vụ hè thu.


Diện tích ao 360m2, dùng Rotenon để diệt cá tạp. Tôm nuôi bằng thức ăn tự nhiên lớn 0,22mm và 20 mg/con/ngày, nếu bổ sung thức ăn công nghiệp (hàm lượng đạm 20 – 48%), mật độ 22 con/m2 đạt 0,42mm và 52 mg/con/ngày.

Nuôi quãng canh ở ruộng 1 vụ tỷ lệ sống 30 – 40% từ PL20-25 đến khu thu hoạch. Năng suất đạt 150 kg/ha/vụ. Nuôi ở đầm giàu dinh dưỡng, sau 70 – 80 ngày đạt cỡ thương phẩm.

Nhìn chung tôm rảo là loài tôm thích nghi rộng nhiệt, rộng muối, quỹ thời gian nuôi thuận lợi, tôm giống tự nhiên xuất hiện quanh năm, khỏe, dễ vận chuyển, có sức đề kháng cao với bệnh tật, nuôi 2 tháng đã đạt cỡ tôm thương phẩm. Đến nay nuớc ta đã sản xuất được 30 triệu con tôm PL15 (2000). Xuất khẩu tôm rảo dưới dạng tôm nõn, tôm luộc, tôm khô, tôm tươi, giá có lúc lên 250.000 đ/kg (1999).

con tôm rảo

con tôm rảo

Năm 2001, Anh Lê Quang Tuyến xã Đoàn Xá, Kiến Thụy (Hải Phòng) đã làm 1 vụ lúa – 2 vụ tôm rảo (vụ 1 từ tháng 9 đến tháng 11; vụ 2 từ tháng 2 đến tháng 11 năm sau) trên diện tích 540 m2 theo hình thức ít thay nước. Cỡ tôm lúc thả 700 con/1 kg, lúc thu hoạch 220 – 250 con/1 kg, lãi cả 2 đợt là 1,5 triệu đồng. Anh Đào Văn Mốt nuôi ở diện tích 1,5 ha ruộng, thả 2 con/m2 (cỡ 2 – 2,5 cm) sau 90 ngày đạt sản lượng 520 kg với năng suất 346 kg/ha, cỡ tôm 160 – 180 con/kg, lãi 15 triệu đồng.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Phương pháp nuôi tôm rảo. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn