June 2019 11:55:12 PM

Đặc điểm phân bố và tập tính sống của ba ba

Đặc điểm phân bố

Phân bố địa lý

Trên thế giới ba ba phân bố tương đối rộng, từ Trung Quốc cho tới Xiberi, từ Triều Tiên cho tới Nhật Bản

Ở Việt Nam có 4 loài ba ba: ba ba hoa, ba ba gai, lẹp chuối (giải) và cua đinh. Trong đó ba ba phân bố chủ yếu ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ, chỉ có cua đinh phân bố ở miền Nam.

Môi trường sống:

Trong tự nhiên ba ba chủ yếu phân bố ở các sông, suối, đầm, hồ nước ngọt. Chúng có thể sống ở môi trường nước lợ có độ muối không quá 4.

Môi trường sống của ba ba cả ở trên cạn và dưới nước, tuy nhiên ba ba chỉ bắt mồi trong nước, không kiếm ăn trên bờ.

Nhiệt độ dao động của ba ba phổ biến từ 12- 35oC, trong đó nhiệt độ thích hợp nhất cho ba ba sinh trưởng và phát triển từ 25 – 30oC.

Tập tính sống:

Vận động:

Ba ba có thể sống cả dưới nước và trên bờ nên khả năng vận động của ba ba tốt cả ở trên cạn và dưới nước.


Ba ba vừa biết bơi, vừa biết bò, leo, biết vùi mình nằm trong bùn cát, đặc biệt có thể đào hang trú ẩn, đào khoét bờ ao chui sang ao bên cạnh.

Ở dưới nước ba ba vận động bắt mồi, ba ba có thể bơi tốt cũng như khả năng vận động bằng chân đó là chui rúc dưới bùn đáy ao.

Ở trên cạn ba ba vận động bằng hệ thống chân. Ba ba thường bò để lên bờ sưởi ấm, tìm nơi sinh sản…

Cạnh tranh:

Ba ba thuộc loài thích ăn động vật như cá tạp, cua, ốc, hến, giun đất..

Khả năng bắt mồi chủ động của ba ba rất tốt, đặc biệt là với thức ăn ưa thích của ba ba là thịt động vật. Ba ba có tập tính cạnh tranh thức ăn cao nên ba ba nuôi trong ao thường xuyên xảy ra cạnh tranh cắn lẫn nhau.

Khi ba ba đến tuổi sinh sản thì khả năng cạnh tranh bạn tình thường xảy ra dẫn đến các con đực trong ao hay cắn nhau gây bị thương, dẫn đến mắc bệnh và chết.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Đặc điểm phân bố và tập tính sống của ba ba. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn