Tiêu chuẩn dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho lợn

Trên cơ sở nhu cầu dinh dưỡng và khả năng ăn của lợn, người ta đã xây dựng tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho lợn. Từ tiêu chuẩn này, người ta xây dựng thành các công thức thức ăn hỗn hợp.

Nội dung trong bài viết

  • Tiêu chuẩn dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho lợn nuôi thịt
  • Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho lợn nái sinh sản
  • Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho lợn đực giống

Tương tự như tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp của gia cầm, tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho lợn của Việt Nam cũng chỉ có các chỉ tiêu chính (năng lượng, protein, xơ, canxi, photpho, lysin, methionin), còn tiêu chuẩn của nước ngoài thì có thêm chỉ tiêu về một số axit amin thiết yếu khác, một số vitamin và có thể có cả chỉ tiêu về các khoáng vi lượng. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ phân tích một số chi tiêu chính của nguyên liệu để xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp, còn các chỉ tiêu khác thì dựa vào cơ sở dữ liệu có sẵn của phần mềm. Người ta cũng thường chỉ định bổ sung axit amin, hỗn hợp vitamin, hỗn hợp khoáng vào thức ăn hỗn hợp giống như sản xuất thức ăn hỗn hợp cho gia cầm.

Tiêu chuẩn dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho lợn nuôi thịt

Ở nước ta, chăn nuôi lợn thịt có thể phân chia thành ba loại hình: (1) chăn nuôi lợn ngoại thuần ở các trang trại chăn nuôi lớn và một số hộ chăn nuôi ở nội, ngoại vi thành phố, thị xã, (2) chăn nuôi lợn lai ở ngoại vi thành phố, thị xã, và nông thôn vùng trung du và đồng bằng, (3) chăn nuôi lợn nội ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Thức ăn hỗn hợp được sử dụng trong chăn nuôi lợn cho loại hình thứ nhất và một phần cho loại hình thứ hai. Người chăn nuôi lợn ở ngoại vi thành phố, thị xã và nông thôn thường sử dụng một phần thức ăn hỗn hợp kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp để chăn nuôi lợn nhằm hạ giá thành đầu vào của sản phẩm.

Nếu xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp cho lợn ngoại thuần thì nên sử dụng tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của nước ngoài nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn chăn nuôi ở Việt Nam. Nếu xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi hỗn hợp cho lợn lai thì sử dụng tiêu chuẩn của Việt Nam.

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho lợn ngoại nuôi thịt giai đoạn dưới 15kg yêu cầu có nồng độ năng lượng và tỷ lệ protein cao (3.200 Kcal/kg và 21 – 24,5% protein). Do đó, cần phải sử dụng các nguyên liệu có chất lượng cao (bột hạt hòa thảo, bột cá > 55% protein, bột đậu tương, bột khô dầu đậu tương tách vỏ…) để phối hợp thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn này. Không nên phối hợp các loại cám vì cám có tỷ lệ xơ cao và không nên phối hợp bột các loại củ vì chúng có tỷ lệ protein thấp, khó cân đối tỷ lệ protein trong thức ăn.

Thức ăn hỗn họp giai đoạn sinh trưởng (15 – 35kg) yêu cầu có nồng độ năng lượng và tỷ lệ protein ở mức trung bình (3.100 Kcal/kg, 18% protein) nên có thể phối hợp vào thức ăn hỗn hợp đa dạng các nguyên liệu, kể cả các loại cám và bột lá thực vật.

Thức ăn hỗn hợp giai đoạn vỗ béo yêu cầu có nồng độ năng lượng không cao (3.050 Kcal/kg), tỷ lệ protein thấp 14 – 16%, vì vậy có thể phổi hợp đến mức tối đa cho phép cám các loại, bột các loại củ, bột lá thực vật, có thể sử dụng bột cá (mặn, lợ, nhạt) 20 – 40% protein và khô dầu các loại để phối hợp vào thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt ở giai đoạn này.


Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1kg thức ăn hỗn hợp (88% vật chất khô) cho lợn con và lợn nuôi thịt (giống ngoại)
Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1kg thức ăn hỗn hợp (88% vật chất khô) cho lợn con và lợn nuôi thịt (giống ngoại)
Tiêu chuẩn dinh duõng của thức ăn hỗn hợp cho lợn con và lợn nuôi thịt
Tiêu chuẩn dinh duõng của thức ăn hỗn hợp cho lợn con và lợn nuôi thịt (Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 1547 – 1994)

Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho lợn nái sinh sản

Tiêu chuẩn của thức ăn hỗn hợp của lợn nái hậu bị gần giống như lợn thịt. Tuy nhiên, người ta khống chế lượng thức ăn cho ăn hàng ngày để tránh lợn quá béo, khối lượng quá lớn khi bước vào sinh sản.

Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1 kg thức ăn hỗn hợp (88% vật chất khô) cho lợn nái hậu bị và lợn nái sinh sản (Giống ngoại)
Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1 kg thức ăn hỗn hợp (88% vật chất khô) cho lợn nái hậu bị và lợn nái sinh sản (Giống ngoại)
Tiêu chuẩn dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho lợn nái sinh sản
Tiêu chuẩn dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho lợn nái sinh sản (Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 1547 – 1994)

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của lợn nái chửa yêu cầu có năng lượng và tỷ lệ protein thấp (3.000 Kcal/kg và 13% protein), tỷ lệ xơ khá cao (7%). Vì vậy, có thể phối hợp vào thức ăn hỗn hợp các loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng trung bình và thấp như cám các loại, bột cá (mặn, lợ, nhạt) có 20 – 40% protein, các loại khô dầu và bột lá thực vật, các loại phụ phẩm nông nghiệp phơi khô nghiền thành bột, các loại bỗng bã khô.

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của lợn nái nuôi con yêu cầu protein và các chất dinh dưỡng khác cao hơn giai đoạn hậu bị và có chửa (18% protein). Vì vậy cần chú ý phối hợp tăng các nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao và giảm các nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng thấp so với thời kỳ lợn có chửa. Lợn nái nuôi con thường được cho ăn tự do, không hạn chế về khối lượng.

Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho lợn đực giống

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của lợn đực giống yêu cầu năng lượng và tỷ lệ protein trong thức ăn không cao (3.000 Kcal/kg và 15 – 17% protein) và tỷ lệ xơ lại khá cao (7%), nên có thể sử dụng đa dạng nguyên liệu, từ loại giàu đến loại nghèo protein, loại có giá trị năng lượng thấp đến loại có giá trị năng lượng cao để phối hợp thức ăn hỗn hợp cho lợn đực giống.

Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1kg thức ăn hỗn hợp (88% vật chất khô) cho lợn đực giống (giống ngoại)
Tiêu chuẩn dinh dưỡng trong 1kg thức ăn hỗn hợp (88% vật chất khô) cho lợn đực giống (giống ngoại)

Tiêu chuẩn dinh dưõng của thức ăn hỗn họp cho lợn đực giống (Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 1547 - 1994)
Tiêu chuẩn dinh dưõng của thức ăn hỗn họp cho lợn đực giống (Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 1547 – 1994)

Từ một tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho một đối tượng lợn cụ thể, người ta có thể xây dựng thành vô số công thức thức ăn hỗn hợp tùy thuộc vào nguyên liệu sẵn có của cơ sở sản xuất.

Ý kiến của bạn