July 2019 05:45:37 PM

trồng cam

Canh tác cây Cam Canh

Canh tác cây Cam Canh

Một vườn cam canh sai, quả nhỏ đều (9 – 11 quả/kg) thì năng suất, chất lượng thường cao. Vườn cam ít quả, quả to thì ăn thường khô. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được kỹ thuật canh tác cây cam canh cho chất lượng quả ngon.

Chăm sóc giống cam V2

Chăm sóc giống cam V2

Một trong những giống cam cho năng suất cao, chất lượng quả ngon, hấp dẫn chính là giống cam V2 đã được giới thiệu. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được kỹ thuật chăm sóc giống cam V2.

Tưới nước cho cây cam

Tưới nước cho cây cam

Cây có múi nói chung và cây cam nói riêng là loại cây cần được tưới nước thường xuyên và đầy đủ. Mời bạ đọc theo dõi bài viết để nắm được quy trình và kỹ thuật tưới nước cho cây cam.

Chuẩn bị đất trồng cam

Chuẩn bị đất trồng cam

Một trong những khâu quan trọng bật nhất khi bước vào quá trình trồng và chăm sóc cây cam đó chính là chọn đất trồng, điều này quyết định đến cả quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trong nhiều năm. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được kỹ thuật chuẩn bị đất trồng cam.