So sánh lợi thế và hạn chế của sức kéo cơ giới với sức kéo gia súc

Hình đại diện So sánh lợi thế và hạn chế của sức kéo cơ giới với sức kéo gia súc
Hình đại diện So sánh lợi thế và hạn chế của sức kéo cơ giới với sức kéo gia súc

So sánh những lợi thế và hạn chế của sức kéo cơ giới(máy móc) với sức kéo gia súc (trâu bò)

Những lợi thế

Sức kéo cơ giới (máy móc)

+ có sức kéo và tốc độ làm việc cao, sử dụng tốt ở những vùng đất nặng

+ phát huy ưu thế ở những vùng đồng đất rộng

+ năng suất làm việc cao

+ tiết kiêm được thời gian, đảm bảo lịch gieo trồng

+ giảm sự vất vả cho con người

+ có thể mở rộng thêm diện tích gieo trồng dễ hơn sức người hoặc gia súc

+ sản lượng cây trồng có thể cao

+ có cơ hội tạo ra công việc kỹ thuật cho nông dân

+ thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội

Sức kéo gia súc

+ sức kéo tương đối ổn định (khoảng 10-15% khối lương cơ thể)

+ tốc độ làm việc tương đối đều 0,6- 1,6 m/s

+ có thể sử dụng với nhiều loại mục đích

+ sử dụng được ở nhiều loại địa hình, với nhiều loại đất khác nhau

+ không đòi hỏi lao động lành nghể

+ không bị xuống giá nhanh theo thời gian sử dụng

+ giá rẻ, đầu tư ít

+ sẵn có ở dịa phương, không cần dùng ngoại tệ để mua

+ có thể sinh ra thế hệ sau để thay thế mình

+ có thể cung cấp thêm các sản phầm khác

+ già cũ theo bản chất sinh học, khi không dùng cho cày kéo vẫn cho sản phẩm khác.

+ ít gây ô nhiễm môi trường

Những hạn chế

Sức khéo cơ giới (máy móc)

+ thường đắt tiền, đầu tư lớn

+ khó sử dụng cho một số loại đất, ỏ một số loại địa hình miền núi và diện tích nhỏ

+ dễ xuống cấp nếu bảo quản không tốt

+ khó phát huy ở qui mô nhỏ hộ gia đình

+ giảm cơ hội tạo công ăn việc làm cho người lao động giản đơn ở nông thôn

+ giá thành trên đơn vị sản phẩm cao

+ không tự thay thế mình được

+ nhiều loại máy cần ngoại tệ để nhập

+ nhiều loại máy phụ tùng thay chế không sẵn, bị động khi cần thay thế

+ người thuê phụ thuộc, thiếu chủ động lịch gieo trồng.

+ đòi hỏi người sử dụng phải được đào tạo có kỹ năng

+ gây ô nhiễm môi trường

Sức kéo gia súc

+ phải chăm sóc nuôi dưỡng hàng ngày kể cả khi không làm việc

+ cần thời gian để huấn luyện trước khi sử dụng

+ phải sử dụng các dụng cụ đi kèm theo công cụ chính (ách cổ, dây thừng…)

+ có thể gây nên dẫm đạp quá mức khi bãi chăn thu hẹp

+ khả năng làm việc bị các động bởi yếu tố ngoại cảnh nhiều hơn

+ sự chịu đựng điều kiện làm việc giữa các cá thể là khác nhau