Nuôi gà dò từ 10-19 tuần tuổi

Hình đại diện Nuôi gà dò từ 10-19 tuần tuổi
Hình đại diện Nuôi gà dò từ 10-19 tuần tuổi

Chọn giống

Để loại bỏ những gà không đạt tiêu chuẩn làm giống theo kỹ thuật chọn giống lúc gà 63 ngày tuổi. Sau khi chọn giống xong cần nuôi tách riêng gà trống và gà mái. Mật độ nuôi đảm bảo từ 12 con đến 10 con/ m2 chuồng tùy theo lứa tuổi gà.

Kéo rèm che mở hoàn toàn, trừ khi có gió to, trời giông bão, mưa to, quá lạnh và đàn gà bị bệnh đường hô hấp

Cho gà ăn theo cách sau

– Dùng thức ăn gà hậu bị tự chế biến phải căn cứ vào chế độ dinh dưỡng có trong 1kg thức ăn hỗn hợp để phối trộn các nguyên liệu đáp ứng đủ nhu cầu. Nguyên liệu thức ăn phải có chất lượng tốt, không mốc

– Chuyển đổi thức ăn dần cho gà ăn theo cách phối hợp sau:

+ Ngày thứ nhất 75% thức ăn giai đoạn 4 – 9 tuần tuổi và 25% thức ăn giai đoạn 10 – 19 tuần tuổi

+ Ngày thứ hai 50% thức ăn giai đoạn 4 – 9 tuần tuổi và 50% thức ăn giai đoạn 10 –19 tuần tuổi

+ Ngày thứ ba 25% thức ăn giai đoạn 4 – 9 tuần tuổi và 75% thức ăn giai đoạn 10 – 19 tuần tuổi

+ Ngày thứ tư cho ăn 100% thức ăn giai đoạn 10 – 19 tuần tuổi

– Cho gà ăn bằng máng đại P50. Máng được treo bằng dây sao cho miệng máng cao ngang lưng gà. Mật độ máng ăn cho gà theo yêu cầu: 17con- 15 con/máng

– Cho gà ăn hạn chế theo định lượng hàng tuần quy định: Mức ăn cho một gà/ngày căn cứ vào bảng quy định. Mức ăn này chỉ là gợi ý, nếu khối lượng gà trung bình khi kiểm tra có giá trị tương đương theo quy định thì mức cho ăn như quy định, nếu khối lượng gà đạt thấp hơn thì mức ăn tăng thêm, nếu khối lượng gà đạt cao hơn thì mức ăn giảm đi

– Phân phối lượng thức ăn hàng ngày phải theo số đầu gà nuôi(lượng ăn của cả đàn trong ngày = mức ăn của 1 con/ngày/tuần × số gà có mặt hàng ngày). Phân phối thức ăn cho gà ăn từ 1 đến 2 lần trong ngày

– Khi phân phối thức ăn vào máng cần đổ đều lượng, không cho máng có nhiều, máng có ít thức ăn

– Lượng ăn của gà sẽ được điều chỉnh hàng tuần sau khi có kết quả kiểm tra khối lượng cơ thể gà hàng tuần

Cân gà kiểm tra khối lượng và độ đồng đều

– Hàng tuần cân gà vào 1 ngày cố định, cân gà trước khi cho ăn, số gà cân bằng 10% số gà có mặt trong chuồng, cân từng con, sau đó tính ra khối lượng trung bình. Khối lượng trung bình có được sẽ làm cơ sở để so sánh với khối lượng tiêu chuẩn tại cùng thời điểm để đưa ra mức ăn hợp lý của tuần kế tiếp

– Kiểm tra độ đồng đều

Độ đồng đều(%) = (Số gà được chọn có khối lượng cao hơn hoặc thấp hơn khối lượng trung bình 10% : Tổng số gà được cân) × 100

– Đàn gà có độ đồng đều cao khi giá trị độ đồng đều đạt từ 80% trở lên

Cho gà uống theo cách sau

– Dùng máng uống gallon chứa nước cho gà uống, dùng máng cỡ 8lit hoặc cho uống máng dài (loại máng dài 1,2m bằng tôn được đặt trên rãnh thoát nước), máng uống dài cần phải có chụp bằng song sắt để không cho gà lội vào máng

– Đế máng uống tròn kê thật phẳng bằng gạch cao hơn độn lót chuồng từ 8cm đến 10cm để gà không bới độn lót vào làm bẩn nước uống

– Máng uống đặt với số lượng 100 con cho 2 máng uống tròn và 100con cho 1 máng uống dài

– Máng uống được rửa sạch hàng ngày theo quy định của thú y, hàng ngày thay nước uống cho gà khoảng 2 lần(sáng, chiều)

Chiếu sáng: Ngừng cung cấp điện chiếu sáng ban đêm, chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày

Kiểm tra sức khỏe gà: Hàng ngày kiểm tra gà chết và gà yếu để loại thải. Ghi chép đầy đủ số lượng gà có mặt hàng ngày, lượng thức ăn cho ăn vào biểu theo dõi gà giống