Nuôi gà sinh sản từ 20-72 tuần tuổi

Hình đại diện Nuôi gà sinh sản từ 20-72 tuần tuổi
Hình đại diện Nuôi gà sinh sản từ 20-72 tuần tuổi

Chọn giống lên nuôi đẻ

Để loại bỏ những gà không đạt tiêu chuẩn làm giống theo kỹ thuật chọn giống lúc gà 133 ngày tuổi. Chuyển gà sang nuôi tại chuồng gà đẻ. Chuyển gà vào lúc thời tiết mát, mùa hè từ 5-10 giờ , hoặc 18-20 giờ. Chuyển gà mái đi trước, chuyển gà trống đi sau. Khi bắt chuyển gà dùng lưới cước có chiều cao 2 m để quây bắt gà, lùa gà nhẹ nhàng và số lượng ít một để hạn chế gà dẫm đạp khi bị quây dồn. Mật độ nuôi đảm bảo từ  4con đến 5con/ m2 chuồng.

* Ghép trống mái. Chỉ ghép đủ trống mái theo tỷ lệ 1 trống/8 mái từ tuần tuổi 22 trở đi, từ tuần 20 đến tuần 21 ghép theo tỷ lệ 1 trống/15 mái

* Chiếu sáng: Cần thực hiện đúng theo các bước sau

– Kích thích chiếu sáng sẽ bắt đầu vào tuần cuối cùng của giai đoạn nuôi hậu bị và bình quân mỗi tuần tăng thêm 1giờ để đạt được 15 giờ trong ngày sau đó tăng thêm 0,5 giờ để đạt được 16 giờ trong ngày

– Cường độ chiếu sáng đạt 10lux tức là 3-4W/m2, khoảng cách bóng đèn từ 3m đến 4m lắp 1bóng với công suất bóng từ 40-60w

– Duy trì cố định thời gian chiếu sáng trong ngày, không được thay đổi tùy tiện thời gian chiếu sáng sẽ ảnh hưởng đến sự đẻ trứng của gà

Ổ đẻ

Xếp cạnh tường chuồng với chiều cao thích hợp 40cm. Ổ được lót trấu sạch, số lượng ổ đẻ tính theo 5 con/ổ. Nên đóng ổ 2 tầng, mỗi tầng có 3 ngăn theo kích thước 35 × 35 × 35cm

Cho gà ăn

– Khi gà bước vào nuôi ở tuần cuối cùng của giai đoạn hậu bị phải chuyển thức ăn và cho gà ăn thức ăn gà đẻ

– Định mức ăn: Dựa vào mức ăn tiêu chuẩn đã quy định để làm căn cứ xây dựng định mức ăn và cần lưu ý như sau

– Giữ nguyên mức ăn của tuần cuối giai đoạn hậu bị đến khi gà đẻ đạt tỷ lệ 5%

– Khi gà đẻ đạt tỷ lệ 5% toàn đàn thì bắt đầu tăng mức ăn(tăng theo nguyên tắc tăng dần) và đạt mức ăn cao nhất tại thời điểm đẻ đạt tỷ lệ 50%, và giữ nguyên mức ăn này đến thời điểm đạt đỉnh và trong suốt thời gian đạt đỉnh đẻ

– Sau thời điểm đạt đỉnh đẻ, gà bắt đầu đẻ xuống thì mức ăn cũng giảm theo, tuy nhiên không giảm đột ngột, thường giảm không quá 1g/con/ngày trong 1 tuần

– Mức ăn thấp nhất sau khi điều chỉnh bằng 88 – 92% so với mức ăn đạt đỉnh và giữ nguyên mức ăn này cho đến khi loại thải đàn gà

– Cho ăn: Bố trí máng ăn 20-22con/máng, hàng ngày cần nắm chắc số lượng gà có mặt trong chuồng để lấy thức ăn vừa đủ

– Phân phối lượng thức ăn hàng ngày phải theo số đầu gà nuôi(lượng ăn của cả đàn trong ngày = mức ăn của 1 con/ngày/tuần × số gà có mặt hàng ngày). Phân phối thức ăn cho gà ăn từ 1 đến 2 lần trong ngày

* Cho uống: Cho gà uống nước sạch và mát thỏa mãn, hàng ngày vệ sinh máng uống theo quy định của thú y. máng uống dùng loại máng dài đặt trên rãnh thoát nước có chụp song sắt. mật độ máng uống đặt 2 máng dài cho 100 gà(loại máng tôn dài 1,2m).

Chọn và loại thải gà đẻ định kỳ

– Thời điểm bắt đầu chọn và loại thải gà đẻ bắt đầu sau thời điểm gà đẻ đạt đỉnh và đi xuống nhằm loại ra những con không đẻ hoặc đẻ kém Những gà đẻ kém có các biểu hiện như sau:

+ Mào rụt, chân khô, lông xơ xác và nhẹ cân

+ Gà có bụng cứng, lỗ huyệt khô

+ Gà đang thay lông, hai bên sườn và cánh đang mọc lông măng

+ Mặc dù có các biểu hiện trên nhưng trước khi quyết định loại bỏ thì cũng cần kiểm tra xem có trứng non trong tử cung hay không