Nghề chăn nuôi hữu cơ

Hình đại diện Nghề chăn nuôi hữu cơ
Hình đại diện Nghề chăn nuôi hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ: Là loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, các chất tăng trưởng của cây trồng và các chất phụ gia có hại trong thức ăn gia súc. “Sử dụng nông nghiệp hữu cơ là duy trì sức khỏe của hệ sinh thái và các sinh vật từ vi sinh vật có kích thước nhỏ nhất sống trong đất đến con người.” Sự đặc biệt của sản phẩm hữu cơ: Chỉ sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên, không sử dụng thức ăn tăng trọng và các chất kích thích trong chăn nuôi.

Chăn nuôi hữu cơ

Kết hợp chăn nuôi trong các trang trại sản xuất cây trồng là một trong những nguyên tắc của canh tác hữu cơ. Chăn nuôi trong canh tác hữu cơ khác với chăn nuôi qui mô lớn thường phá hủy môi trường và chăn nuôi tập trung thường mang lại những yếu tố bất lợi cho vật nuôi

Các đặc điểm chính của chăn nuôi hữu cơ

Kết hợp vật nuôi trong một trang trại có thể giúp quay vòng dinh dưỡng. các sản phẩm phụ như rơm, sinh khối từ những sản phẩm dư thừa của đồng ruộng, các loại phế phụ phẩm,… có thể được sử dụng làm thức ăn  săn có cho vật nuôi dễ dàng và rẻ tiền. Đồng thời phân của vật nuôi được bón cho cây trồng một cách hiệu quả nhất nhằm tăng năng suất, cải tạo độ màu mỡ cho đất. Sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa có thể vừa phục vụ nhu cầu cho gia đình vừa có thể cung cấp ra thị trường tạo nguồn thu nhập cho người chăn nuôi.

Chăn nuôi hữu cơ không có nghĩa là chỉ cho vật nuôi ăn bằng thức ăn hữu cơ và tránh bổ sung thức ăn tổng hợp mà còn tập trung vào việc thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của vật nuôi trong trang trại. Sức khỏe tốt và phúc lợi của vật nuôi là chính. Phải hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với vật nuôi như cắt đuôi, bấm nanh, buộc cố định, nuôi nhốt, tách đàn. Với nhiều lý do khác nhau, chăn nuôi không đủ diện tích và nguồn thức ăn hữu cơ sẽ không được phép tồn tại trong canh tác hữu cơ.

* Một số tiêu chuẩn quy định chi tiết việc quản lý chăn nuôi hữu cơ trong trang trại được liệt kê dưới đây:

– Vật nuôi được di chuyển, hoạt động tự do.

– Không nuôi nhốt trong cũi.

Xem chi tiết về chăn nuôi hữu cơ