Lựa gà đá có vảy hàm long

Hình đại diện Lựa gà đá có vảy hàm long
Hình đại diện Lựa gà đá có vảy hàm long

Chọn gà đá có vảy tốt là một việc rất quan trọng với những người nuôi gà đá. Hãy xem tiếp các hình ảnh về vảy gà đá như vảy hàm long vảy bìa tên, vảy khai dương chậu, vảy hổ đầu… để chọn cho đúng nhé bà con

Vảy hàm long, Vảy bìa tên

Vảy HÀM LONG  là vảy rất hiếm, chỉ có ở gà linh và gà rất dữ. Vảy BÌA TÊN tuy hiểm nhưng cũng thường gặp, vảy này đóng ngay cựa mới tốt

vảy hàm long

Vảy hàm long và vảy bìa tên

Vảy khai dương chậu

Vảy KHAI DƯƠNG CHẬU cũng là vảy hiếm thấy. Gà có vảy này đá đòn độc, xuất sắc.

KHAI DƯƠNG CHẬU sáu vảy như hình mới tốt. Nếu có tám vảy là gà không tốt, đừng nuôi tốn lúa

vảy khai dương chậu

Vảy khai dương chậu

Vảy hổ đầu

Vảy HỔ ĐẦU là một cái DẶM nhỏ ở đầu ngón chúa. Tuy là dặm nhỏ nhưng đừng xem thường, vì dặm này rất độc, dữ lắm, gặp phải tránh.

Vảy hổ đầu

Vảy hồ đầu ở gà đá

Vảy ngư khẩu

Trong hình dưới, vảy NGƯ KHẨU đều đóng ở vị trí khác nhau nhưng tên thì giống nhau. Giá trị vảy ở hình a tốt hơn hình b. Vảy ngư khẩu ở hình a còn có tên là LIÊN GIÁP CỰA. Vảy này rất quý.

Vảy ngư khẩu

Vảy ngư khẩu ở gà đá

Vảy nghịch lân

Vảy NGHỊCH LÂN còn có tên là LIÊN GIÁP VẤN là loại vảy quý, chỉ có ở loại gà dữ. Gà có vảy này đá đòn sấm sét, chỉ có gà dữ mới có.

Vảy nghịch lân

Vảy nghịch lân ở gà đá