Kỹ thuật trồng khoai cao ?

Hình đại diện Kỹ thuật trồng khoai cao ?
Hình đại diện Kỹ thuật trồng khoai cao ?

Kỹ thuật trồng khoai cao

Làm đất kỹ

Bón lót vôi và super lân.

Lên luống cao 15 – 20 cm.

Tạo mặt đất êm, phun thuốc trừ cỏ Dual 720 ND trước khi trồng.

Chọn củ giống tốt, không sâu bệnh.

Có thể rải vào mỗi hốc trồng một ít Basuđin 10H, Vibasu 10H(1 kg/ l.OOOm2) để ngừa sùng ăn rễ, củ.

Tưới nước đủ ẩm để cây mọc đều vào lúc 20 – 25 ngày sau trồng, bón phần NPK 20 – 20 – 15 với lượng 120 kg/ ha, đến 45 – 50 ngày sau trồng bón phân NPK 15 – 10 – 15 với lượng 200 kg/ ha.

+ Trồng lấy củ thì thời gian từ trồng đến thu hoạch là 4 tháng.

+ Trồng lấy giống thì thời gian từ trồng đến thu hoạch là 6 tháng.

(Thời gian xuống giống khoai cao vào hai thời điểm là tháng 10 – 11 và tháng 6 đi).

Phòng trừ sâu bệnh

Sâu hại : Trên khoai cao thường bị bọ trĩ gây hại làm cho lá vàng có những chấm xám nhỏ li ti. Bọ trĩ ẩn dưới mặt lá. Dùng các loại thuốc Bassan, Polytrin, Bassa, Vibasa, Bian, v.v… để phun. Ngoài ra còn có một đối tượng gây hại rất quan trọng là nhện đỏ chúng ta có thể phòng trị bằng thuốc đặc trị là Rufast, Comite…

Bệnh hại : Trên khoai cao thường bị bệnh ghẻ tấn cống ở bẹ, lá đo nấm gây nên và lây lan rất nhanh. Triệu chứng : trên lá, bẹ có các đốm tròn màu nâu sẫm, nhiều vết ăn lan ra làm bẹ, lá khô rụi đi. Phòng trừ : vệ sinh các bẹ lá bệnh thật sạch đem đốt. Dùng thuốc Manzate 80 WP pha 30-40 g/ 1 bình phun ướt đều bẹ, lá.

Nên phun với chất dính để tránh tuột nước thuốc.