Kỹ thuật bao quả nho NH.01-48

Hình đại diện Kỹ thuật bao quả nho NH.01-48
Hình đại diện Kỹ thuật bao quả nho NH.01-48

Trong 2 năm 2004 – 2005, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bao chùm quả cho giống nho ăn tươi NH.01-48”. Đề tài đã được Hội dồng KHCN Bộ NN và PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật, cho phép đưa vào áp dụng trong sản xuất. Qui trình kỹ thuật tóm tắt như sau:

Cắt cành

Vườn mới trồng: Khi cành cấp 3 được 50-60 ngày tuổi tiến hành cắt, trừ lại 8 – 10 lá, mỗi cành chỉ để lại 2 cành con khỏe mạnh đề thu hoạch quả vụ đầu.

Vườn đã cho thu hoạch: Sau khi thu hoạch 20 – 25 ngày cắt bỏ toàn bộ các cành nhỏ, cành yếu, để lại những cành khỏe. Vụ Xuân Hè và vụ Hè Thu cắt cành xanh (cành 4 tháng tuổi), vụ Thu Đông cắt cành gỗ (cành 6-8 tháng tuổi). Phun thuốc rửa cành sau khi cắt để diệt nguồn sâu bệnh.

Buộc cành, tỉa mầm nách: Sau mỗi lần cắt phải buộc để phân đều các cành xung quanh gốc nho (7-10 ngày/lần). Ngắt bỏ các mầm nách, tua cuốn khi các cành mới dài khoảng 40 – 50 cm trước khi hoa nở để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa, quả.

Vệ sinh và tỉa quả: Sau khi đậu quả, tiến hành làm sạch phấn hoa dính trên vỏ quả. Dùng kéo mũi nhỏ tỉa bớt những quả nhỏ, quả bị sâu bệnh chỉ giữ lại khoảng 40 — 50% số quả/chùm được phân bố đều ở mặt ngoài. Tỉa quả khi quả bằng hạt tiêu (sau cắt cành 30 — 35 ngày).

Bón phân: Lượng phân bón cho 1 ha/vụ gồm: 20 tấn phân chuồng hoại mục + 400 kg N + 200 kg P2O5 + 400 kg K2O. Trong đó bón lót trước khi cắt cành 25- 30 ngày gồm toàn bộ phân chuồng, kết hợp với đảo hầm. Trước khi cắt cành 10 – 15 ngày bón 35% đạm + toàn bộ phân lân và 30% kali. Sau khi cắt cành 10 – 15 ngày đến khi hoa nở xong bón thúc 15% đạm + 15% kali (chia bón 2 lần, cách nhau 7-10 ngày). Giai đoạn 35 – 40 ngày bón tiếp 40% đạm + 10% kali. Khi quả chuyển màu bón 10% đạm + 45% kali còn lại.

Tưới nước: Thường xuyên cung cấp nước, nhất là từ khi hoa nở đến khi quả chuyển màu. Khi nho bắt đầu chuyển màu đến chín cần giảm dần lượng nước. Nên tưới theo rãnh, tránh để nước ứ đọng trong rãnh qua đêm.

Xới xáo, phá hầm: Sau khi thu hoạch tiến hành phá hầm để tạo bộ rễ mới, kết hợp bón phân chuồng và lân.

Bao chùm quả: Sau khi tỉa quả tiến hành phun thuốc trừ bệnh, bọ trĩ… rồi dùng túi chuyên dụng để bao chùm quả. Vụ Xuân Hè nên bao toàn bộ chùm quả, vụ Thu Đông nên cắt bỏ đáy bao. Chỉ phun thuốc hóa học khi thấy thực sự cần thiết.

(Theo báo NNVN, số 163 ngày 16-8-2006)