August 2019 02:25:33 PM

Các bệnh thường găp ở trâu bò

Chăn nuôi bò thành những trang trại lớn, tập trung cả bò thịt và bò sữa đang thành ngành kinh tế chứ không còn quy mô gia đình. Nên bà con cần nắm danh sách các bệnh thường gặp ở trâu bò Việt Nam để chủ động phòng tránh trước, vì khi trâu bò đã mắc bệnh thì với quy mô lớn sự lây lan rất nhanh và thiệt hại khó đoán trước. Đã là nghề thì mình cần cẩn thận bà con nhé.


Trong các bệnh thường gặp ở trâu bò bà con nhớ chú ý những bệnh hay gặp trên bê, nghé; bệnh trên bò sữa và bệnh trên bò cái đang mang bầu. Trong những giai đoạn này sức đề kháng kém, dễ lây lan.

Bệnh biên trùng trên bò

Bệnh biên trùng trên bò phân bố rộng ở khắp nơi trên thế giới, nhưng bệnh thường nặng và thấy...

Bệnh lê dạng trùng ở bò

Bệnh lê dạng trùng ở bò (Babesiosis) có ở khắp nơi trên thế giới, nhưng phổ biến ở các nước...

Hội chứng sốt sữa ở bò sữa

Hội chứng sốt sữa ở bò có tên tiếng anh là Hypocalcimia, Milk fever, là hội chứng hạ canxi huyết...

Bệnh lepto ở bò

Bệnh Lepto ở bò có tên tiếng Anh là Bovine leptospirosis, là một bệnh truyền nhiễm chung ở bò và...

Bệnh thương hàn ở bò

Bệnh thương hàn của bê non có tên tiếng anh là Bovine Salmonellosis, là một bệnh viêm ruột...

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Các bệnh thường găp ở trâu bò. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn