Cây bèo hoa dâu

Trong khẩu phần thức ăn gia súc, đạm giữ vai trò rất quan trọng. Để giải quyết vấn đề thức ăn cho gia súc người ta thường sử dụng đạm động vật như bột cá, đạm thực vật như đậu tương, khô dầu lạc…Nguồn đạm thực vật chỉ được sản xuất từ cây họ đậu tại các vùng có đất trồng màu. Nhưng đối với vùng độc canh lúa nước, nguồn đạm lấy từ cây họ đậu lại bị hạn chế rất lớn. Chính vì vậy việc sản xuất bèo hoa dâu làm thức ăn đạm thực vật bổ sung cho gia súc tại các vùng trồng lúa nước là phương hướng mới trong nghề trồng lúa của nước ta. Từ lâu đời người nông dân Việt Nam đã có tập quán sử dụng bèo hoa dâu tươi làm thức ăn rau xanh cho lợn và gia cầm. Vì bèo hoa dâu là cây mùa đông quý dễ chế biến, dễ sử dụng, dễ sản xuất. Những năm gần đây công tác nghiên cứu sử dụng bèo hoa dâu làm thức ăn đạm bổ sung cho gia súc được đẩy mạnh. Bèo hoa dâu thực sự là một cây trồng kiêm dụng, có tác dụng nhiều mặt:

Nội dung trong bài viết

beo hoa dau

+ Bèo hoa dâu là cây thức ăn gia súc có phẩm chất tốt: bèo hoa dâu chứa nhiều đạm, đường bột, chất sơ dễ tiêu hoá, chất khoáng và sinh tố. Tính theo trọng lượng, bèo hoa dâu tươi, tỷ lệ prôtein chiếm 1,57%, gluxit chiếm 1,46%, lipit chiếm 0,24%. Sinh tố nhóm B nhất là sinh tố B12 có hàm lượng cao. Trong một tấn bèo hoa dâu khô chứa 70mg sinh tố B12 (1 tấn bột cá chứa 50 mg sinh tố B12). Trong bèo hoa dâu chứa đủ các loại axitamin không thể thay thế như methionin, lơxin,hyttiđin, ácginin, izolơxin, fenilamin, trêônin, triptofan và valin. Trong đó nhiều nhất là trêônin chiếm 659 ing/100g bèo khô, lơxin 475 mg, triptofan 270 mg, mêthionin 168 mg. Ngoài ra còn có đầy đủ các loại axitamin có thể thay thế như glixin, glutamin, xixtin, axparagin, prôtin, axit glutamit, axit axpađic… Các dạng axit amin trong bèo dễ được cơ thể gia súc đồng hoá trực tiếp. Sinh tố B12 có tác dụng tổng hợp hồng cầu trong quá trình sinh trưởng của lợn nhất là lợn con.

Cùng các loại thức ăn thông thường bèo hoa dâu là loại thức ăn đạm bổ sung có giá trị: Đạm thô trong một gam chất khô của bèo hoa dâu chứa 37,15 mg. (Cám loại một chứa 14,14 mg, cám ngô chứa 11,44 rng). Như vậy đối với vùng trồng màu, đậu tương, lạc…là cây thức ăn đạm thực vật bổ sung cho đàn gia súc. Vùng độc canh lúa nước, bèo hoa dâu là cây thức ăn đạm thực vật bổ sung rất quý cho đàn gia súc.

+ Bèo hoa dâu là cây thức ăn gia súc có thể sản xuất dự trữ. Sản xuất bèo hoa dâu khô với các loại rau khác: đản bạch thô trong bèo dâu chứa 13,15%, khoai lang khô chứa 10,60%, bèo cái khô chứa 10,84%, đường bột trong bèo hoa dâu khô chứa 45,90%, rau khoai lang khô chứa 38,30%, bèo cái khô chứa 34,83%. Trong 1 kg thức ăn khô bèo hoa dâu chứa 0,75 đơn vị thức ăn. Rau khoai lang khô chứa 0,59 đơn vị thức ăn. Sản xuất bèo hoa dâu khô với cám, cám ngô, cám vàng… là những loại thức ăn tinh của gia súc. Ta thấy trong 1kg bột bèo hoa dâu khô cũng xấp xỉ 1 kg thức ăn cám loại một chứa 0,95 đơn vị thức ăn, cám ngô chứa 1,08 đơn vị thức ăn, ngô vàng chứa 1,28 đơn vị thức ăn về đạm tiêu hoá, trong 1 gam chất khô bèo hoa dâu chứa 90 mg, cám loại một chứa 94 mg, ngô vàng 54 rug, cám ngô 102 mg.


Với phẩm chất tốt như vậy ta có thể dùng bột bèo hoa dâu khô thay thế một phần cám để nuôi lợn. Qua kết quả nghiên cứu thấy rằng lô lợn đối chứng ăn 30% cám và 70% thức ăn khác tăng trọng 100%, nếu thay vào đó 15% cám và 15% bột bèo khô cùng với 70% thức ăn khác đã tăng trọng đàn lợn lên 109,5%. Như vậy rõ ràng trong khi đang thiếu thức ăn gia súc để chăn nuôi, nếu ta sản xuất bèo hoa dâu chế biến khô làm thức ăn dự trữ cho gia súc thì có thể thay thế một nửa số cám để nuôi lợn mà vẫn tăng trọng. Điều đó chứng tỏ rằng nếu sử dụng tốt bèo hoa dâu ta vẫn có thể tăng nhanh đàn lợn.

Ruộng bèo hoa dâu thâm canh, mỗi tháng có thể sản xuất 30 – 40 tấn bèo hoa dâu tươi, đem phơi khô đạt 3,6 đến 4,8 tấn bột bèo, tương đương với 2700 – 3500 đơn vị thức ăn, chứa 324 – 432kg đạm tiêu hoá. Tỷ lệ nước trong bèo hoa dâu tương đối lớn, muốn chế biến bột bèo hoa dâu đời hỏi phải có trang bị ép và sấy khô.

Qua thực tế nghiên cứu thấy rằng tỷ lệ xenhulô trong bèo hoa dâu thấp hơn so với các thức ăn khác nên tế bào rất dễ dàng thoát nước. Bèo hoa dâu dải mỏng 1 – 2 cm trên sân gạch chỉ cần phơi 1-2 nắng bèo hoa dâu đã khô. Bèo hoa dâu khô đem vò vụn thành bột, đóng vào bao, bảo quản được 4 – 5 tháng làm thức ăn dự trữ cho gia súc ăn thay cám.

Hiện nay trong việc phát triển chăn nuôi gia đình có thể tự sản xuất bèo hoa dâu trên ruộng đất đã được giao khoán, phơi khô, bảo quản làm thức ăn gia súc trong gia đình.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Cây bèo hoa dâu. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn