Đặc điểm của cây cảnh gieo trồng bằng hạt

Đặc điểm của cây cảnh trồng bằng hạt

Những ưu điểm của phương pháp nhân giống bằng hạt.

cây cảnh

cây cảnh

– Kỹ thuật đơn giản, dễ làm.

Nội dung trong bài viết

  • Đặc điểm của cây cảnh trồng bằng hạt
    • Những ưu điểm của phương pháp nhân giống bằng hạt.
    • Những nhược điểm của phương pháp nhân giống bằng hạt
  • Những điểm cần lưu ý khi gieo hạt cây cảnh

– Chi phí lao động thấp, do đó giá thành cây cảnh con thấp.

– Hệ số nhân giống cao.

– Tuổi thọ của cây cảnh trồng bằng hạt thường cao.

– Cây cảnh trồng bằng hạt thường có khả năng thích ứng rộng với điều kiện ngoại cảnh.

Những nhược điểm của phương pháp nhân giống bằng hạt

cây cảnh

cây cảnh

– Cây cảnh giống trồng từ hạt thường khó giữ được những đặc tính của cây mẹ.

– Cây cảnh giống trồng từ hạt thường ra hoa kết quả muộn.

– Cây cảnh giống trồng từ hạt thường có thân tán cao, gặp khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thu hái sản phẩm.


cây cảnh

cây cảnh

Do những nhược điểm như vậy nên phương pháp nhân giống bằng hạt chỉ được sử dụng trong một số trường hợp:

– Gieo hạt lấy cây làm gốc ghép

– Sử dụng gieo hạt đối với những cây ăn quả chưa có phương pháp khác tốt hơn.

– Dùng trong công tác lai tạo chọn lọc giống.

Những điểm cần lưu ý khi gieo hạt cây cảnh

cây lộc vừng

cây lộc vừng

Phải nắm được các đặc tính, sinh lý của hạt: một số hạt chín sinh lý sớm, nảy mầm ngay trong hạt; một số hạt có vỏ cứng cần xử lý hoá chất, bóc bỏ vỏ cứng trước khi gieo và một số hạt khi để lâu sẽ mất sức nảy mầm

Phải đảm bảo các điều kiện ngoại cảnh cho hạt nảy mầm tốt: nhiệt độ, không quá thấp hoặc quá cao, độ ẩm đất đảm bảo 70 – 80% độ ẩm bão hoà và đất gieo hạt phải tơi xốp, thoáng khí.

Phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước chọn lọc: chọn giống có khả năng sinh trưởng khoẻ, năng suất cao và phẩm chất tốt; chọn những cây mang đầy đủ các đặc điểm của giống muốn nhân; chọn những quả có hình dạng đặc trưng của giống; chọn những hạt to, mẩy, cân đối và chọn cây con to, khoẻ, sinh trưởng cân đối.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Đặc điểm của cây cảnh gieo trồng bằng hạt. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn