LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0989.467.685 - info@caytrongvatnuoi.com

Cây ăn quả

Kỹ thuật trồng cây gấc

00:00 , 30/01/2019

Ở Việt Nam có thể trồng gấc ở khắp nơi. Gấc được trồng nhiều ở Hải Dương, Hải Phòng, Hà Giang,...

Giới thiệu về các giống cây gấc

00:00 , 26/01/2019

Trong những cây thuốc quý được gây trồng không chỉ làm thuốc mà còn để phát triển kinh tế, để...

Phương pháp nhân giống hồng

12:00 , 26/12/2018

Phương pháp nhân giống hồng chủ yếu hiện nay là giâm rễ và ghép.

Phương pháp nhân giống vải

12:00 , 24/12/2018

Có thể nhân giống vải bằng phương pháp gieo hạt, ghép và chiết. Phương pháp chiết được áp dụng...

Phương pháp nhân giống chuối

12:00 , 23/12/2018

Nhân giống chuối bằng phương pháp truyền thống hệ số nhân thấp, cây không đồng đều.