May 2019 07:47:58 AM

Cây trồng

Phát triển cây trồng cũng là một phần của nông nghiệp. Tổng hợp các kỹ thuật trồng cây hoa màu, cây nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả,...

Đặc tính sinh học cây sung Mỹ

Đặc tính sinh học cây sung Mỹ

Cây sung Mỹ là một loại cây cỡ vừa, thường cao từ 3 – 9m, tán cây có chu vi tới 9 – 10m, lá dai, nạc, có lông, dài và rộng khoảng 10 – 20cm, lá hình chân vịt hoặc có dạng tim nhiều hoặc ít, lá rất đa dạng thường có 5 – […]

Giới thiệu giống ngô LVN5

Giới thiệu giống ngô LVN5

Giống ngô LVN5 là giống ngô lai kép do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra. Hiện nay ở nước ta LVN5 là giống ngắn ngày có năng suất cao. Màu và dạng hạt đẹp, độ đồng đều khá và ít nhiễm sâu bệnh. LVN5 có khả năng thích ứng rộng trong phạm vi cả nước.

Giới thiệu giống ngô LVN20

Giới thiệu giống ngô LVN20

LVN20 là giống lai đơn, do TS.Ngô Hữu Tình và các cộng tác của Viện nghiên cứu Ngô tạo ra được khảo nghiệm và trồng thử từ vụ đông năm 1994, là giống có triển vọng trong vụ đông chính vụ trên đất 2 vụ lúa.