June 2019 11:56:40 PM

Tìm hiểu về rừng giống

Rừng giống là một khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng sinh trưởng từ trung bình trở lên, có nhiều cây cho sản phẩm mục đích khá. Chưa có tác động đến rừng dưới bất kỳ hình thức nào để nâng cao chất lượng cây giống. Vật liệu giống được lấy trên các cây giống được chọn lọc chưa tỷ mỷ.

Những rừng giống loại này chưa được cải thiện di truyền nên chỉ được sử dụng trong thời gian hạn chế, nhằm đáp ứng nhu cầu trồng rừng không lâu dài, qui mô nhỏ hoặc sử dụng tạm thời trong khi chưa có các loại hình rừng giống chất lượng cao hơn.

Hầu hết những cây gỗ có giá trị kinh tế cao nhưng đời sống lâu năm ở rừng tự nhiên nước ta như Đinh, Lim, Sến, Nghiến, Sao, Dầu, Chò chỉ…. được lấy giống từ loại hình rừng giống này.

Rừng giống chuyển hóa (Converted seed stands)

Là một diện tích nhất định của rừng tự nhiên hoặc rừng trồng được tác động một số biện pháp kỹ thuật, chọn ra một số lượng cây giống nhất định để cung cấp hạt giống ổn định, có chất lượng được cải thiện, một bước phục vụ cho trồng rừng qui mô lớn theo mục đích kinh doanh xác định.

Biện pháp kỹ thuật chủ yếu tác động vào loại hình rừng giống này là chặt tỉa thưa di truyền: chặt tỉa những cây sinh trưởng kém, cong queo, sâu bệnh và cây cho sản phẩm mục đích kém. Ngoài ra còn loại bỏ những cây cạnh tranh với cây làm giống, xới xáo, vun gốc, diệt cây dại quanh gốc cho cây giống. Hầu hết các loài cây trồng rừng chủ yếu của nước ta như Thông nhựa, Thông đuôi ngựa, Thông ba lá, Mỡ, Bồ đề, Keo lá to, Keo lá tràm, Trám trắng, Lát hoa, một số loài Bạch đàn… đã có rừng giống chuyển hóa trên khắp các vùng sinh thái của nước ta.

Rừng giống (Seed stands hay Seed production areas)

Rừng giống là rừng được trồng bằng các cây giống nhân từ các cây đầu dòng hoặc được chuyển hóa từ rừng tự nhiên, rừng trồng đã qua bình tuyển và công nhận.


Phát triển rừng giống
Phát triển rừng giống

Rừng giống là loại hình rừng có mục đích là cung cấp vật liệu giống, được gây trồng bằng các giống của xuất xứ đã đánh giá là tốt qua khảo nghiệm, bằng cây con từ hạt đã trộn lẫn của các cây mẹ được chọn lọc, khảo nghiệm, hoặc bằng vật liệu giống của các cây mẹ theo sơ đồ bố trí nhằm hạn chế tự thụ phấn tới mức tối đa. Áp dụng các biện pháp thâm canh cho rừng giống và cách ly với nguồn hạt phấn bên ngoài nhằm sản xuất được giống có sản lượng cao và chất lượng được cải thiện.

Biện pháp tác động chính ở các khu rừng giống là loại bỏ những cây có kiểu hình xấu, giữ lại các cây có kiểu hình tốt để chúng giao phấn với nhau và cho hạt giống chất lượng tốt. Thông thường có thể sử dụng nguồn hạt giống của rừng giống cho sản xuất mà không cần qua khảo nghiệm hậu thế. Phương thức tuyển chọn áp dụng cho rừng giống là chọn hỗn hợp cường độ thấp dựa trên kiểu hình nên hiệu quả cải thiện phẩm chất di truyền của hạt giống mới được nâng lên một bước, chưa thể có được tăng thu di truyền cao như ở vườn giống.

Nhìn chung rừng giống có 3 thuộc tính:

1. Hạt giống thu hái ởrừng giống có phẩm chất di truyền tốt hơn so với hạt thu hái xô bồ có tính chất thương mại, nhất là về tính thích ứng, đặc điểm của thân và tán cây và sức chống chịu với sâu bệnh hại.

2. Rừng giống được xây dựng từ rừng tự nhiên và rừng trồng có nguồn gốc địa lý rõ ràng nên vật liệu giống sản xuất ra sẽ được sử dụng cho vùng trồng có hoàn cảnh địa lý sinh thái thích hợp. 3. Rừng giống cung cấp nguồn hạt giống đáng tin cậy, tương đối ổn định, có giá cả vừa phải, đáp ứng đủ và kịp thời cho nhu cầu sản xuất trước mắt, đặc biệt là cho các chương trình trồng rừng quy mô lớn.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Tìm hiểu về rừng giống. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn