LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0989.467.685 - info@caytrongvatnuoi.com

Quy trình chế biến mía đường

Chỉnh sửa lúc 16/09/2018

Chế biến mía đường ở lò thủ công

che bien mia duong o lo thu cong

Chế biến mía đường ở nhà máy

che bien mia duong o nha mayche bien mia duong o nha may

 


Mía nguyên liệu –> Cẩu –> Bàn lùa –> Băng chuyền –> Băm mía –> Đập –> Ép sơ bộ –> Ép lại nhiều lần.

Nước mía vào bồn làm nóng 45 độ, pH = 6 – 6,5 –> Máy gia nhiệt 1 (70 – 75 độ) –> Tháp xông S vào bồn nâng pH (7,5 – 8,0) –> Máy gia nhiệt 2 (102 – 105 độ) –> Bồn tản hơi –> Bồn lắng (98 – 99độ) để tách bùn –> Đưa nước vào máy gia nhiệt 3 –> Nấu đường

Bạn có muốn nhận nội dung tương tự Cây lấy thân qua email không?