June 2019 11:56:58 PM

Điều kiện đất đai địa hình trồng cây chè

Đất trồng chè

So với một số cây trồng khác, yêu cầu đất của cây chè không nghiêm ngặt lắm; tuy nhiên, để cây chè sinh trưởng tốt, cho năng xuất cao, phẩm chất tốt và ổn định, thì đất trồng chè phải đạt những yêu cầu cơ bản sau:

– Đất xốp, thoát nước tốt.

– Tầng đất mặt dày (> 80 cm), mực thủy cấp sâu (> 100 cm).

– Đất chua, pH thích hợp: 4.5 – 6.0 (thường người ta không bón vôi cho cây chè, trừ khi pH đất < 4.0).

– Dinh dưỡng tốt, nhiều mùn.

Hiện nay, vẫn còn nhiều điều chưa thống nhất về ảnh hưởng của calcium – vôi đối với sinh trưởng của cây chè.

Do cây chè thích hợp với đất chua đã dẫn đến sự nhầm lẫn là cây chè kỵ calcium (Thomas, 1941). Thực tế, calcium là loại dinh dưỡng thứ 3 trong lá chè trưởng thành sau đạm và kali. Cây chè vẫn sinh trưởng tốt trên đất có chứa trên 0,5% calcium (Mann, 1935; Haan và Schoorel, 1940). Mặt khác, Mann (1935) cũng chỉ ra rằng “sự hiện diện của dù một lượng nhỏ vôi, tối thiểu ở dạng carbonate dường như làm chết cây chè kinh doanh”.

Ảnh hưởng của vôi đến sinh trưởng cây chè

Ảnh hưởng của vôi đến sinh trưởng cây chè

Carpenter và ctv. (1925) thí nghiệm sử dụng các lượng vôi khác nhau cho chè 3 năm tuổi trên đất chua ở Assam. Sau 5 năm, chè ở các nghiệm thức sử dụng nhiều vôi đa số chết và toàn bộ diện tích thí nghiệm được phá bỏ và trồng mới bằng chè 1 năm tuổi, hai năm sau, sinh trưởng của chè trên nền các nghiệm thức cũ được ghi nhận trong bảng 3.1 (trang 118).

Ở Đông Phi, xử lý calcium vào đất chè, dù ở dạng phân đạm (calcium ammonium nitrate) hay thạch cao đều làm giảm hàm lượng kali trong đất giàu kali, do đó làm giảm năng suất chè (Willson, 1967).

Tương quan giữa chu kỳ thay búp (shoot replacement cycle duration – SRC) và độ cao ở Kericho, Kenya với giả định khoảng đoạn nhiệt là 6oC km-1 và yêu cầu thời gian nhiệt là 450 ngàyoC cho 1 SRC (vẽ lại theo Stephens và ctv., 1988)

Tương quan giữa chu kỳ thay búp (shoot replacement cycle duration – SRC) và độ cao ở Kericho, Kenya với giả định khoảng đoạn nhiệt là 6oC km-1 và yêu cầu thời gian nhiệt là 450 ngàyoC cho 1 SRC (vẽ lại theo Stephens và ctv., 1988)

* Ở nước ta, chè được trồng chủ yếu ở trung du và đồi núi, về cơ bản đất đai tại các vùng này đều phù hợp với yêu cầu sinh trưởng của cây chè:Một thực tế khác là người trồng chè ở miền Nam và Đông bắc Ấn Độ vẫn sử dụng vôi dạng CaCO3 bón cho chè.

– pH = 4.0 – 5.0.


– Tầng đất mặt dày hơn 1 m, đất thoát nước tốt.

Quan hệ giữa đất và phẩm chất chè thành phẩm: tính chất đất có ảnh hưởng rất phức tạp đến chất lượng chè thành phẩm:

– Cần lưu ý: đất tại các vùng trồng chè của nước ta đều nghèo chất hữu cơ, do đó cần lưu ý bổ sung thêm chất hữu cơ cho cây chè.

Tương quan giữa năng suất và độ cao ở 21 đồn điền ở Kericho, Kenya năm 1984/1985. Đường đứt đoạn thể hiện tương quan về mặt lý thuyết giữa năng suất và chu kỳ thay thế búp (vẽ lại theo Stephens và ctv., 1988)

Tương quan giữa năng suất và độ cao ở 21 đồn điền ở Kericho, Kenya năm 1984/1985. Đường đứt đoạn thể hiện tương quan về mặt lý thuyết giữa năng suất và chu kỳ thay thế búp (vẽ lại theo Stephens và ctv., 1988)

– Chè được trồng trên các loại đất pha cát, nhiều mùn: thích hợp chế biến chè xanh, hương, vị và mùi của chè thành phẩm đều tốt.

– Chè được trồng trên các loại đất nặng, màu vàng: nước chè có vị đắng, màu vàng, không hợp thị hiếu tiêu dùng.

– Chè được trồng trên các loại đất xấu, bạc màu nếu không được bổ sung dinh dưỡng phù hợp sẽ có chất lượng thấp: ít chất hòa tan, vị nhạt, hương không thơm.

Ảnh hưởng của địa hình, địa thế đến sinh trưởng và phẩm chất chè

Địa hình và địa thế có ảnh hưởng rất rõ đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất chè. Các quan sát thực tế cho thấy chè được trồng trên những vùng núi cao có hương thơm và mùi vị tốt hơn ở những vùng thấp. Phần lớn những vùng chè có phẩm chất tốt trên thế giới đều phân bố ở độ cao 500 – 800 m so với mặt biển.

Số liệu phân tích hàm lượng tannin trong búp chè (1957) ở các độ cao khác nhau so với mực nước biển

Độ cao so với mặt biển (m) 3 75 113 130 260
Hàm lượng tannin trong búp (%) 23.28 23.28 24.96 25.20 26.06

Theo Kharabava và Đjemukhatze, trong những điều kiện nhất định, chè được trồng ở những vị trí càng cao hơn so với mặt biển thì khuynh hướng tạo thành và tích lũy tannin càng cao. Tuy nhiên, trong điều kiện địa hình cao, phẩm chất chè nguyên liệu có chiều hướng tăng cao, thì sinh trưởng và năng suất chè ở đó thấp hơn ở những vùng thấp.

Tiềm năng suất năm của đồn điền Sambret và Kapgwen (ở độ cao lần lượt là 2200 m và 1840 m), Kericho, Kenya giai đoạn 1971 - 1985

Tiềm năng suất năm của đồn điền Sambret và Kapgwen (ở độ cao lần lượt là 2200 m và 1840 m), Kericho, Kenya giai đoạn 1971 – 1985

Hướng dốc cũng có ảnh hưởng đến sinh trưởng và khả năng tích lũy các chất trong chè. Các quan sát cho thấy, chè trồng ở các sườn dốc phía nam có hàm lượng tannin và các hợp chất hòa tan cao hơn chè trồng ở các sườn phía bắc.

Lên vĩ độ càng cao, phẩm chất và sản lượng chè đều có xu hướng giảm thấp hơn so với vùng vĩ độ thấp. Nguyên nhân: lên vĩ độ cao nhiệt độ giảm thấp, ẩm độ thấp, ngày dài, trong khi đó, khả năng tổng hợp và tích lũy tannin và chất hòa tan phụ thuộc vào chế độ nhiệt (Dogonatze, 1969).

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Điều kiện đất đai địa hình trồng cây chè. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn