Hướng dẫn thâm canh ngô vụ đông trên đất hai vụ lúa

Thâm canh ngô vụ đông trên đất hai vụ lúa mang lại nguồn thu nhập tốt, tuy nhiền cần chú ý đến kỹ thuật để mang lại hiệu quả cao nhất.

Thời vụ và làm đất

– Gieo ngô vào bầu từ 15 – 20 tháng 9, đặt bầu ra mộng từ 21 – 30 tháng 9, tuổi ngô ở bầu từ 7 – 10 ngày.

– Khi lúa chín gặt sát gốc rạ, cày bừa, lên luống, rộng 1,1m để rãnh rộng 30cm. Giữa 2 luống đất chỉ cày lật đất lên luống rộng 1,1m. Cần chú ý khơi rãnh xung quanh ruộng và mở rãnh thoát nước để tránh ngập úng khi mưa to. Rạch hàng trên mặt luống, bón lót và đặt bầu với khoảng cách hàng cách hàng 70 cm, cây cách cây từ 28 đến 30 cm.

Làm ngô bầu và kỹ thuật đặt bầu trên luống

Nguyên liệu làm bầu: Phân chuồng hoai mục và đất bùn nhão trộn đều dàn trên sân đất, nền ruộng hoặc vườn đã được làm phẳng. Khi mặt bùn se, dùng dao và thước để cắt bầu theo kích thước 6 cm X 6 cm X 6 cm (cắt sâu 1/2 độ dày của bầu).

– Dùng ngón tay chọc 1 lỗ giữa mặt bầu sâu 1 đốt rồi đặt 1 hạt ngô đã nứt nanh vào, đặt rễ mầm quay xuống, sau đó rắc một lớp đất bột lên trên hạt.

Chú ý: Phơi ngô giống từ 2 – 3 nắng nhẹ, ngâm trong nước sạch 12 tiếng. Vớt hạt ủ 1 đêm, che mưa và tưới nước đủ ẩm cho bầu ngô.

– Đặt ngô bầu ra ruộng

Cần khẩn trương làm đất để đưa ngô ra ruộng trước 30 tháng 9.

Đặt hướng lá các cây ngô trên hàng song song với nhau, chếnh với mặt luông 1 góc 45°.

– Nên gieo ngô vào bầu trước lúc gặt lúa từ 3 – 5 ngày.

Ruộng Ngô thâm canh
Ruộng Ngô thâm canh

Phân bón và cách bón phân

– Để đạt năng suất từ 3 – 4 tấn/ha, lượng phân cần bón cho 1 ha như sau:

+ Phân chuồng: 8 – 10 tấn/ha.

+ Đạm urê: 250 – 300kg/ha.


+ Supe lân: 350 – 400kg/ha.

+ Kali: 100 – 120kg/ha.

Cách bón:

– Phân chuồng bón lót toàn bộ trước khi đặt bầu.

– Phân vô cơ bón thúc 3 thời kỳ:

+ Lần 1: Lúc ngô 3 – 5 lá bón 1/3 đạm, 2/3 lân (đã ngâm nước giải) hòa với nước lã để tưới.

+ Lần 2: Lúc ngô 7 – 8 lá bón 1/3 đạm.

+ Lần 3: Trước lúc ngô trổ cò bón 1/3 đạm, 100% kali, còn 1/3 supe lân ngâm với nước giải (hoặc nước phân chuồng). Phòng cây ngô lúc 3 – 4 lá bị huyết dụ, chân chì thì hòa với nước tưới ngay. Nếu ngô không bị huyết dụ thì hòa nước tưới vói đạm urê vào lần thứ 2.

Chăm sóc

Ngô đông trên đất ruộng ướt không bừa thì không cần xới xáo làm cỏ, chỉ cần vét bùn hoặc đất ướt ở rãnh luống ấp vào xung quanh gốc ngô.

 Cần chú ý chống hạn cho ngô ở thời kỳ CUỐI vụ.

– Ngô đông, thường có sâu đục thân, rệp hại cờ vì vậy dùng padan, diptesex pha nồng độ 1,5 – 2/1000 phun vào hai thời kỳ khi ngô 4 – 5 lá và trước trổ cờ.

Thu hoạch

– Khi ngô chín sáp, cắt dần lá phần dưới bắp cho trâu bò ăn.

– Nếu cần phải giải phóng đất để làm vụ xuân tiếp thì chỉ cần ngô vàng lá bi là thu hoạch được, nên thu cả bắp và lá bi về để 2 – 3 ngày mới bóc bẹ để ngô chín thêm.

Ý kiến của bạn