Giới thiệu giống ngô lai ba Uniseed 38

Giống ngô lai ba Uniseed 38 là giống lai ba của Công ty UNISEED Thái Lan, hiện đang được trồng trên diện tích lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

GIỐNG NGÔ UNISEED 38

Nguồn gốc

Uniseed 38 là giống ngô lai ba của Công ty UNISEED Thái Lan, hiện đang được trồng trên diện tích lớn tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở phía Bắc đã khảo nghiệm và trồng thử từ vụ xuân năm 1994, là giống có triển vọng.

Những đặc tính chủ yếu

Giống Uniseed 38 thuộc nhóm chín trung bình, ở phía Bắc:

– Vụ xuân: 115-125 ngày.

– Vụ hè thu: 95 – 100 ngày.

– Vụ đông: 110 – 120 ngày.

– Chiều cao cây: 190 – 205cm.

– Chiều cao đóng bắp: 90 – 95cm.


– Bắp dài trung bình: 15 – 17cm.

– Bắp có trung bình: 12 – 14 hàng hạt

– Có trung bình: 30 – 35hạt/hàng.

– Trọng lượng 1000 hạt: 270 – 290 gam.

Hình dạng hạt bán răng ngựa, màu hạt vàng tươi da cam. Năng suất trung bình 5 – 5,5tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 7 – 7,5 tấn/ha.

Uniseed 38 chống đổ khá, ít nhiễm các loại sâu bệnh, nhất là bệnh khô vằn.

Giống Ngô Uniseed 38
Giống Ngô Uniseed 38

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống ngô Uniseed 38 nên trồng ở những vùng có điều kiện đầu tư, đất tốt, số giờ nắng cao, chủ động tưới tiêu. Ở phía Bắc nên trồng trong vụ xuân, vụ hè thu và vụ đông sớm (gieo trước 10 tháng 9).

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Giới thiệu giống ngô lai ba Uniseed 38. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn