July 2019 05:46:12 PM

Giới thiệu các giống ngô lai nhiều dòng

Các giống ngô lai nhiều dòng do Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Trung ương tạo ra từ các vật liệu nhập nội và nhập ngoại, cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Giống ngô T – 3

Nguồn gốc

Giống ngô T – 3 là giống lai nhiều dòng do TS.Trương Đích, TS.Phạm Đồng Quảng và cộng tác viên Trung tâm Khảo cứu kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương tạo ra từ các vật liệu tốt nhập nội. Giống được khảo nghiệm và trồng thử từ năm 1992, được phép khu vực hóa từ tháng 8 năm 1994.

T – 3 là giống ngô lai có triển vọng, được nhiều địa phương mở rộng trong sản xuất, đặc biệt cho vụ đông ở phía Bắc và vụ 2 ở phía Nam.

Những đặc tính chủ yếu

Giống ngô T – 3 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm chín trung bình, ở phía Bắc:

– Vụ xuân: 110 – 120 ngày.

– Vụ thu: 90 – 95 ngày.

– Vụ đông: 105 – 115 ngày.

– Chiều cao trung bình: 180 – 200 cm.

– Chiều cao đóng bắp: 75 – 85 cm.

– Số lá: 16 – 18 lá.

– Bắp dài: 14 – 16cm.

– Bắp có trung bình : 14 – 16 hàng hạt.

Trọng lượng 1000 hạt: 290 _ 300gam.

– Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng.

Cứng cây, chống đổ tốt, chịu hạn, chịu rét, chịu đất ướt và chịu úng khá, nhiễm khô vằn nhẹ.

Giống ngô T – 3 có năng suất trung bình 4,5 – 5 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 6,5 – 7 tấn/ha.

Giống Ngô T 3
Giống Ngô T 3

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống ngô T – 3 có khả năng thích ứng rộng, có thể trồng được ỏ các vùng ngô trong cả nước trên những chân đất thâm canh, đặc biệt vụ đông trên đất trồng 2 vụ lúa.


Giống ngô T- 4

Nguồn gốc

Giống ngô T – 4 là giống lai nhiều dòng do TS.Trương Đích, TS.Phạm Đồng Quảng, Thạc sĩ Phạm Thị Tài và cộng tác viên của Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Trung ương tạo ra từ các vật liệu nhập nội. Qua khảo nghiệm và sản xuất thử thấy có triển vọng.

Những đặc tính chủ yếu

Giống ngô T – 4 thuộc nhóm chín trung bình, ở phía Bắc.

– Vụ xuân: 115 – 120 ngày.

– Vụ hè thu: 90 – 95 ngày.

– Vụ đông: 110 – 120 ngày.

– Chiều cao cây: 190 – 205 cm.

– Chiều cao đóng bắp: 85 – 95 cm.

– Số lá: 17 – 18 lá.

– Bắp dài trung bình: 16 – 18 cm.

– Bắp có trung bình: 14 – 16 hàng hạt.

– Trọng lượng 1000 hạt: 300 – 310 gam.

– Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng da cam.

Năng suất trung bình 5 – 5,5 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 6,5-7 tấn/ha.

Giống T – 4 cây cứng, chống đổ khá, chịu được hạn, ít nhiễm sâu bệnh.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống ngô T – 4 có khả năng thích ứng rộng có thể trồng được ở các vùng ngô trên các đất thâm canh khá, trong vụ đông ở phía Bắc cũng như các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có thể trồng vụ 2 ở miền Đông Nam Bộ.

Giống ngô T6

Nguồn gốc

Giống T6 là giống lai nhiều dòng do TS.Trương Đích, TS.Phạm Đồng Quảng, Thạc sĩ Phạm Thị Tài và cộng tác viên của Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Trung ương tạo ra từ các vật liệu nhập nội. Qua khảo nghiệm và sản xuất thử thì thấy rất có triển vọng, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam cũng như vụ hè thu và vụ đông sớm ở phía Bắc.

Những đặc tính chủ yếu

Giống ngô T6 thuộc nhóm chín trung bình muộn, ở phía Bắc:


– Vụ xuân: 120 – 130 ngày.

– Vụ hè thu: 100 – 105 ngày.

– Vụ đông: 110 – 115 ngày.

– Chiều cao cây: 190 – 210cm.

– Chiều cao đóng bắp : 90 – 100cm.

– Số lá: 19-20 lá.

– Bắp dài trung bình: 16 – 18cm.

– Bắp có trung bình: 12 – 16 hàng hạt.

– Có trung bình: 35 – 40 hạt/hàng.

– Trọng lượng 1000 hạt: 300 – 310 gam.

– Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng da cam, lá bi chặt và che kín đầu bắp.

– Tỷ lệ cây 2 bắp: 30 – 40%.

-Năng suất trung bình 5,5 – 6 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 7 – 8 tấn/ha.

Giống ngô T6 chịu hạn, chịu chua phèn, khả năng chống đổ khá, ít nhiễm các loại sâu bệnh.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống yêu cầu thâm canh khá cao do đó nên gieo trồng ở những vùng có điều kiện đầu tư, đất tốt, số giờ nắng cao, chủ động tưới tiêu, không phù hợp vói trồng dày, thiếu ánh sáng.

Kết quả sản xuất thử ở Đồng bằng Nàm Bộ, Đồng bằng sông cửu Long và duyên hải miền Trung cho thấy giống T6 thích hợp và cho năng suất cao. Ở phía Bắc nên gieo trồng vào vụ thu, đối với vụ đông cần kết thúc gieo trước 5 tháng 9 và nên trồng thưa, hàng cách hàng 70cm, cây cách cây từ 33 đến 36cm.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Giới thiệu các giống ngô lai nhiều dòng. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn