July 2019 05:45:57 PM

Xác định thời điểm thu hoạch sầu riêng

Đặc điểm chín của quả

Quả sầu riêng khi chín, màu vỏ quả ít thay đổi nên rất khó xác định quả chín trên cây. Chính vì vậy, muốn xác định độ chín của quả trên cây để thu hoạch sầu riêng phù hợp với mục đích sử dụng còn khó khăn hơn, cho nên cần phải biết một số đặc điểm biểu hiện chín của ở quả trên cây như sau

Hình dạng quả

Sau ra hoa đậu quả khoảng 3,5 tháng. khi quả căng tròn, khoảng cách các gai trên vỏ quả lớn hơn những ngày trước đó là quả sắp chín (chuẩn bị thu hoạch được).

Quả bắt đầu căng tròn

Quả bắt đầu căng tròn

Màu sắc vỏ quả

Màu sắc vỏ quả có màu xanh đồng

Màu sắc vỏ quả có màu xanh đồng

Tùy theo từng giống, thường là màu sắc vỏ quả từ màu xanh chuyển sang màu xanh đồng

Đường thẳng trên giữa vỏ múi

Có đường thẳng rõ nét chạy từ trên cuống xuống tới rốn quả ở giữa mỗi múi quả

Các đường thẳng này sẽ tự tách khi quả chín

Tầng rời cuống quả

Phần nối giữa cuống quả

Phần nối giữa cuống quả

Một đặc điểm nữa là phần nối giữa cuống quả và thân cây còn gọi là “tầng rời” hay “tróc đĩa”, lớn phình ra rất rõ và to hơn cuống quả. Khi để chín tự nhiên (chín sinh lý) trên cây phần này rất dễ rời ra, cho nên quả sầu riêng chín là từ rụng.

Mặc dù chất lượng quả chín lúc này ngon nhất, nhưng thu để làm hàng hóa đại trà hay vận chuyển đi xa rất khó khăn, vì khi rụng xuống đất, quả dễ bị dập nát và quả quá chín nên khó bảo quản và khó để lâu được.

Muốn thu quả chín sinh lý thì trước thu khoảng một tháng, nên dùng dây treo quả vào cây/cành để lúc quả chín sẽ không bị rơi xuống đất, ảnh hưởng chất lượng quả.

Mùi thơm

Quả sầu riêng khi chín rất thơm, tuy nhiên để khi quả có mùi thơm mới thu hoạch thì quả đã quá chín, kho khăn để bảo quản làm hàng hóa.

Căn cứ biểu hiện chín của quả trên cây

Các biểu hiện như cây bắt đầu có một vài quả chín gọi là chín bói, kế tiếp sẽ có đợt quả chin rộ, căn cứ vào các biểu hiện này, cũng có thể xác định được thu hoạch phù hợp với mục đích sử dụng.

Cây có quả chín bói

Cây có quả chín bói

Quả chín bói

Sau khi ra hoa, đậu quả rộ khoảng 100-105 ngày, trên cây có một vài quả ra hoa, đậu quả trước và chín thì được gọi là chín bói

Đợt quả chín rộ

Khi cây đã có quả chín bói, thì chỉ 10 đến 15 ngày sau là hầu hết các quả đều chín, lúc này được gọi là chín rộ.


Độ chín phù hợp để thu quả

Thu quả còn non, thì sẽ không thơm, không ngọt. Thu quả lúc chín (quả thường tự rụng) thì hay bị hư, khó bảo quản, khó vận chuyển đi xa. Tuỳ theo mục đích sử dụng, dùng để ăn tươi hay bán ở gần thì thu trước chín 2 ngày, vận chuyển đi xa thì thu lúc quả già (trước chín) từ 5-7 ngày là vừa.

Căn cứ từ thời gian ra hoa đậu quả đến quả chín

Tùy từng giống và điều kiện chăm sóc, thời gian từ ra hoa đậu quả đến khi quả già cho thu hoạch khoảng 105-120 ngày

Chính vậy, sau khi sầu riêng ra hoa đậu quả khoảng 3-3,5 tháng, phải quan sát sự biến đổi của quả trên cây để nhận biết sự chín của quả, để xác định thời gian thu hoạch cho phù hợp. Muốn biết được số ngày từ sau khi ra hoa, có thể kẻ bảng theo dõi như bảng sau đây:

Bảng theo dõi thời gian từ sầu riêng ra hoa đến khi quả chín

Bảng theo dõi thời gian từ sầu riêng ra hoa đến khi quả chín

Bảng trên là bảng mẫu để theo dõi số ngày từ khi ra hoa, đậu quả của sầu riêng. Từ bảng mẫu, chúng ta có thể điền ngày ra hoa đậu quả trong thực tế để theo dõi. Bất kỳ ngày nào, nhìn vào bảng thì chúng ta biết được là sầu riêng đã ra hoa, đậu quả được bao nhiêu ngày.

Ví dụ nhìn vào bảng, ngày 12 tháng 10 năm 2012 là sầu riêng đã ra hoa, đậu quả được 90 ngày, ngày 22 tháng 10 năm 2012 là sầu riêng đã ra hoa, đậu quả được 100 ngày…

Ở khoảng thời gian từ sau khi ra hoa đậu quả được 100 ngày là có thể bắt đầu quan sát sự chín của quả trên cây để xác định ngày thu hoạch.

Xác định thời điểm thu hoạch sầu riêng

Sau khi có được các thông tin trên, tùy theo mục đích sử dụng, có thể quyết định ngày thu hoạch sầu riêng

Nếu ăn tươi, nên thu hoạch trước chín 2 ngày là vừa.

Nếu vận chuyển đi xa nên thu hoạch trước chín 5-7 ngày.

Chọn phương thức thu hoạch sầu riêng

Tùy theo cây cao hay thấp, lâu năm hay mới cho thu hoạch, phương tiện của cơ sở mà lựa chọn phương thức thu hoạch cho phù hợp như:

– Cắt quả bằng dao hay kéo chuyên dụng

– Lấy quả treo trên cây tự rụng hay nhặt quả rụng rơi xuống đất

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Xác định thời điểm thu hoạch sầu riêng. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn