Phương pháp nhân giống sung Mỹ trên thế giới

Phương pháp truyền thống

Cây sung Mỹ có thể được trồng từ hạt và rễ, nhưng cho cây con không đồng nhất và thời gian ra quả lâu.

Nội dung trong bài viết

  • Phương pháp truyền thống
  • Phương pháp nhân giống ngoài vườn
  • Phương pháp nhân giống trong ống nghiệm

Phương pháp nhân giống ngoài vườn

Cây Cây sung Mỹ được nhân giống bằng cách cắt cành và các chồi rễ. Chọn cành mang chồi ngủ 2 nãm tuổi, ngoài ra có thể chọn cành non 1 năm tuổi với phần gốc 2 năm tuổi; nhúng chìm các phần gốc cắt vào trong hormone tạo rễ và chúng sẽ tạo mô sẹo (callus). Sau một tuần giâm trong đất ẩm ở nhiệt độ 50 – 60°F (10 – 15, 50c). Có thể cắt cành vào mùa hè nhưng tốt nhất là khi rụng lá và làm lạnh 2 – 3 tuần trước khi giâm cành vào đất.

Nhân giống bằng rễ, thực hiện với đoạn rễ dài 20cm cắt từ cây mẹ có tuổi ít nhất là 3 năm và tiến hành trong thời kỳ cây ngưng hoạt động giữa hai mùa ra trái. Sự giâm cành bằng rễ sẽ được đặt trong 6 – 9m2, phụ thuộc vào dung tích đất và kích thước cơ bản của cây, giữ rễ ẩm cho đến khi trồng, không dược vận chuyển và xáo trộn cây con trong khi nó đang bắt đầu một đợt sinh trưởng mới vào mùa xuân.

Cành cắt được trồng trong nhà ươm và đem ra trồng sau 12 – 15 tháng, chúng có thể trồng cách nhau 1,8 – 7,5m tùy thuộc vào độ màu mỡ của đất. Trồng cách nhau 4 x 4m cho phép trồng 625 cây/1 ha. Ở Colombia, các nhà làm vườn khuyên rằng nên trồng cách nhau 3 x 3m ở nơi đất bằng phẳng, và 3 X 4m trên vùng dốc. Cây sung Mỹ duy trì sự sinh sản cho đến 12 – 15 tuổi sau đó sản lượng sẽ giảm mặc dù cây vẫn sống ở tuổi phát triển.


Phương pháp nhân giống trong ống nghiệm

Nuôi cấy mô cây sung Mỹ trưởng thành sẽ mang lại thành công lớn cho việc nuôi trồng Cây sung Mỹ. Phương pháp nhân giống được tiến hành như sau: Lấy ngọn chồi từ cây trưởng thành đem rửa dưới vòi nước máy khoảng 1 giờ, ngọn chồi được khử trùng với dung dịch HgCl2 0,1% trong khoảng 5 phút, rồi rửa lại dưới vòi nước cất chảy từ từ. Sau đó ngọn chồi được chuyển vào nuôi trên môi trường MS (Murashige và Skoog) có bổ sung 0,01 ppm NAA (Napthalene acetid acid) và 10% nước dừa; môi trường này được duy trì ở pH = 5,8 trước khi hấp khử trùng. Sau đó nó được ủ ở 25°c và cung cấp ánh sáng bằng đèn huỳnh quang với cường độ 3 klux khoảng 16 giờ/ngày. Ngọn chồi được thành lập và giữ trong môi trường như vậy khỏang hơn 6 tuần. Sau mỗi 8 tuần chúng được cấy chuyền sang môi trường MS có bổ sung 0,5 ppm BAP (Benzvl amino purine) và 107c nước dừa; có khoảng 6 – 8 cụm chồi phát triển sau 15 lần cấy chuyền, cụm chồi được giữ trong bình ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tuần trước khi làm cho rễ thích nghi với khí hậu, khỏe mạnh và thay đổi để có cách tự dưỡng các chất dinh dưỡng. Sự tạo rễ có thể thực hiện ngoài vườn, trước hết xử lý chồi trong dung dịch NAA 1ppm trong 5 phút ở 30°c sau đó cắm lên đất ấm, rễ sẽ phát triển sau 3 tuần.

Murrithi và cộng sự (1982) đã nhân giống cây sung Mỹ từ chồi ngọn có kích thước 0,5 – 1mm trên môi trường MS có bổ sung 0,5pmm BAP, 0,18 ppm NAA, 0,03 ppm GA3. Kết quả thu được những chồi ngọn đơn sạch virus, chúng được tạo rễ trên môi trường căn bản MS có bổ sung 0,5ppm NAA và 0,5ppm IBA.

Pontikis và cộng sự (1986) đã nhân giống cây sung Mỹ từ chồi ngọn có kích thước 2 – 5mm trên môi trường cơ bản của Linsmarcar và Skoog (1965) có bỏ sung 0,5ppm BAP, 0,1 ppm IBA và 0,1ppm GA3; chúng được tạo rê trên cùng môi trường trên nhưng không bổ sung BAP.

Ý kiến của bạn