Kỹ thuật bón phân cho cây cam

Bón phân cho cây là một trong những điều ưu tiên trong quá trình canh tác, đem lại sức khoẻ cho cây cũng như mang lại hiệu quả năng suất cao. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được kỹ thuật bón phân cho cây cam.

Bón phân

Cam cần được bón nhiều phân, cân đối các nguyên tố dinh dưỡng, đủ vi lượng cây mới sinh trưởng khỏe, sung sức, chống sâu và bệnh hại, bền cây và cho năng suất cao. Với năng suất 20 tấn quả cam lấy đi từ đất 34kg N; 10kg P2O5; 64kg K2O. Tính trung bình 1 tấn quả cam cây lấy từ đất l,7kg N;

0,5kg P2O5; 3,2kg K2O.

Kali là yếu tố cam lấy từ đất nhiều nhất. Vì vậy, bón kali có thể làm tăng năng suất cam 10 – 46%, hệ số lãi do bón phân cân đối cho cam có thể đạt đến 4,5 -5,0. Cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ làm cho năng suất cam tăng 30 – 50%.

Cân đối đạm-kali, ngoài tác dụng làm tăng năng suất cam còn làm tăng chất lượng quả cam, như tăng hàm lượng đường và giảm lượng axit.

Cam, quýt là cây ăn quả lâu năm, cho nên hàng năm cần được bón phân và lượng phân thay đổi theo tuổi cây. Lượng phân bón được khuyến cáo cho cam như sau (Theo GS.TSKH. Trần Thế Tục):

Lượng phân bón cho cây cam theo tuổi

Lượng phân bón cho cây cam theo tuổi

Cách bón như sau:

Thời kỳ cây con: Bón lân và kali một lần vào cuối mùa mưa, phân đạm chia thành 3 – 4 lần để bôi hoặc hoà nước tưới gốc cây.

– Cây trên 3 tuổi và bắt đầu thu hoạch quả: Phân chia làm 3 lần để bón: trước ra hoa, sau khi đậu quả và sau thu hoạch. Chia đều mỗi lần bón 1/3 lượng phân.

Phân K chia làm 2 lần để bón: bón 1/2 lượng K sau khi đậu quả và 1/2 lượng còn lại bón trước khi thu hoạch 1 -2 tháng.

Phân P: bón toàn bộ sau khi thu hoạch quả cùng với phân hữu cơ.

Dựa vào đặc điểm sinh lý và ra quả của cam người ta có thể chia thời gian sinh trưởng của cây thành 2 thời kỳ để bón phân.

Thời kỳ cam được 7 tuổi: Thời kỳ này cây phát triển thân, cành là chính. Vào những năm cuối thời kỳ cây đã cho quả nhưng chỉ là những mùa quả đầu tiên, năng suất quả của cây tăng dần qua các năm. Ở thời kỳ này người ta bón phân cho cam với lượng như sau:

Bón phân cho cam 7 năm tuổi

Bón phân cho cam 7 năm tuổi

Thời kỳ cam cho quả ổn định (sau năm thứ 7). Ở thời kỳ này năng suất của cam đi dần vào ổn định. Những thay đổi về năng suất chịu tác động chủ yếu của các yếu tố bên ngoài (khí hậu, sâu bệnh, kỹ thuật chăm bón, v.v…).

Ở thời kỳ này, lượng phân bón được thay đổi tuỳ thuộc vào năng suất của cam. Lượng phân bón được khuyến nghị như sau:

Lượng phân bón cho cam sau 7 năm tuổi

Lượng phân bón cho cam sau 7 năm tuổi

– Bón sau thu hoạch, bón phục sức cho cây, giúp cây phân hóa mầm hoa: bón vôi + toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân + 1/3 phân đạm + 1/3 phân kali.

– Bón trước trổ hoa 6 tuần: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.


– Bón lúc quả lớn bằng ngón tay cái: 1/3 lượng đạm + 1/3 lượng kali.

Tuỳ theo đặc điểm đất đai ở từng vùng có thề tăng giảm lượng phân bón cho thích hợp. Thí dụ ở vùng đất đồng bằng sống Cửu Long có thể giảm bớt lượng kali.

Cần chia phân ra bón thành nhiều lần để chống rửa trôi mất phân. Khi bón nhớ đào hố hoặc cuốc rãnh nông luân phiên chung quanh tán cây.

Hàng năm nên bón bổ sung phân vi lượng cho cam như Zn, Mg, Mn trong trường hợp bón ít phân chuồng.

Nhằm giảm hiện tượng rụng quả, cần dành 2/3 lượng phân để bón trước khi cay ra hoa. Thực hiện việc bón đón hoa kết hợp với phun phân bón là góp phần tích cực hạn chế rụng quả sau nay.

Có thể thực hiện phân tích là để chẩn đoán tình hình thiếu dinh dưỡng, kịp thời bón phân cho cam. Người ta phân tích lá 4 – 7 tháng tuổi của cành nhỏ tận cùng không mang quả. Nếu kết quả phân tích cho thấy N < 2,2%; P < 0,09%; K < 0,7%; Mg < 0,2%; Fe < 25ppm; Mn < 18ppm; Zn < 18ppm; Cu < 3,6ppm thì đó là tình trạng cây thiếu dinh dưỡng. Các Trung tâm khuyến nông, các chủ vườn có thể lấy lá đem phân tích ở các Phòng thí nghiệm để kịp thời bón phân cho cây.

Ngoài ra, đối với cây 1 – 4 năm tuổi: bón tập trung 1 đợt vào tháng 12 hoặc tháng 1 với lượng phân 20 – 25kg phân hữu cơ + 0,2kg sunphat đạm + 0,5kg super lân + 0,2kg kali sun phát.

Cây 5-8 tuổi bón:

+ Phân chuồng tốt 30 – 50kg/cây/năm + Đạm ure 1 – 2kg/cây/năm + Phân lân nung chảy 3 – 5kg/cây/năm + Phân sunphat kali 1 – l,2kg/cây/năm

Cách bón: Phân chuồng và phân lân bón một lần vào sau vụ thu hoạch. Phân đạm bón 60%, phân kali bón 40% vào tháng 1 – 2. Số đạm và kali còn lại bón vào tháng 5-6.

Tổng lượng phân chuồng và phân lân, vôi bột được bón 1 lần vào tháng 11 cho đen tháng 1 năm sau. Phân đạm và phân kali chia làm 3 thời kỳ bón vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu.

Cách bón: Đối với cây 1-2 năm tuổi pha phân hóa học với nước tưới cho cây. Còn cây đã cho quả thì chia 4 lần ra để bón:

Lần 1: trước khi ra hoa bón 1/3 lượng phân đạm.

Lần 2: sau khi đậu quả 6-8 tuần, bón 1/3 lượng đạm và 1/2kali clorua.

Lần 3: trước khi thu hoạch 1-2 tháng và sau khi thu hoạch xong, bón toàn bộ phân lân và 1/3 đạm. Bón thêm phân hữu cơ với liều lượng 20kg/cây.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Kỹ thuật bón phân cho cây cam. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn