Ấp trứng ngỗng và trứng chim cút

Hình đại diện Ấp trứng ngỗng và trứng chim cút
Hình đại diện Ấp trứng ngỗng và trứng chim cút

Ấp trứng ngỗng

Mặc dù trứng ngỗng lớn hơn gần gấp 3 lần trứng ngan. Nhưng do vỏ trứng mỏng hơn, lỗ khí nhiều hơn trứng ngan cho nên thời gian ấp trứng ngỗng chỉ cần 31 ngày, ít hơn ấp trứng ngan 4 ngày.

Kiểm tra sinh học (soi trứng) cũng được thực hiện 3 lần: lần I vào lúc 8 ngày sau khi ấp, lần II – 15 ngày và lần III – 28 ngày sau khi ấp,

Trứng ngỗng bắt đầu mổ vỏ và nở vào ngày thứ 29. Nở đại trà 79-80% vào ngày ấp thứ 30 và kết thúc nở vào ngày thứ 31.

Chế độ nhiệt trong máy ấp gần giống trứng vịt

Từ 1-8 ngày ấp yêu cầu nhiệt độ 37,5-38°C.

Từ 9-26 ngày ấp yêu cầu nhiệt độ 37,3-37,5°c

Từ 27-31 ngày ấp yêu cầu nhiệt độ giảm xuống còn 37,2-37,4°C đói với máy đơn kỳ. Còn đối với mảy đa kỳ cố định 37,4-37.5°C.

Chế độ ẩm trong máy ấp

Từ 1- 8 ngày yêu cầu độ ẩm 58-60%.

Từ 9- 26 ngày yêu cầu độ ẩm 56-58%.

Từ 27-31 ngày yêu cầu độ ẩm 75-80%

Chế độ đảo trứng và làm mát thực hiện như trứng vịt

Ấp trứng chim cút

Trứng chim cút nhỏ, trung bình trên dưới 15g, vỏ rất mỏng, màu vỏ pha lẫn nâu, trắng xanh là chủ yếu. Do trứng cút nhỏ, vỏ mỏng nên cút nở hết vào cuối ngày ấp thứ 16, ngày 15 chuyển sang máy nở. vì trứng cút rất dễ vỡ và màu vỏ sẫm tối nên trong sản xuất thường không kiểm tra sinh học vào các giai đoạn ấp, trừ khi nghiên cứu.

Trứng cút nhỏ nên nhiệt độ ấp chỉ còn 37 – 37,2°c (thấp hơn trứng gà 0,5 – 0,8°C), chế độ thông khí trong máy ấp cũng xuống thấp hơn so với gà. Vì vậy quạt gió cần giảm tốc độ. Đặc biệt chú ý khi chuyển trứng, phòng ấp phải được đóng cửa, tắt quạt máy. Chế độ ẩm trong máy duy trì như ấp trứng gà.