100 công thức trộn thức ăn nuôi gà mau béo

Hình đại diện 100 công thức trộn thức ăn nuôi gà mau béo
Hình đại diện 100 công thức trộn thức ăn nuôi gà mau béo

Tài liệu được đưa ra để các bạn tự trộn thức ăn cho gà được mau lớn và đẻ sai lại rẻ tiền với mục đích.

Cám, tấm, gạo lứt, bột khoai, cá khô, bánh dầu là những nguyên liệu có tại địa phương, mua trực tiếp không qua nhiều trung gian như các cám bao khác có trên thị trường

Chất lượng thức ăn chính mắt của bạn trông thấy và lựa chọn

khi thị trường đột biến tăng giá, tự bạn có thể thay đổi thức ăn khác rẻ hơn mà giá trị tương đương về dinh dưỡng hoặc đổi công thức khác

Ví dụ: Bắp giá tăng cao ta đổi qua gạo lứt giá thấp hơn mà dinh dưỡng tương đương hoặc ngược lại.

Các thức ăn đó phải dễ tìm, rẻ tiền

Link tải tài liệu tại đây