Bảng giá thức ăn cho heo tham khảo

Bà con mình nuôi heo điều thắc mắc nhất là chọn loại thức ăn nào tốt, chi phí có thể chấp nhận được. Dưới đây là bảng giá thức ăn cho heo từ heo con các giai đoạn đến heo nái….

Bảng giá thức ăn cho heo luôn thay đổi theo biến động thị trường, chúng tôi chỉ đưa lên với hình thức tham khảo.


Các tài liệu này được sưu tầm từ internet.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


BÀI VIẾT XEM NHIỀU

  • Cách chọn gà đá có vảy tam tài phủ địa
  • Bảng giá thức ăn cho heo tham khảo
  • Lập khẩu phần thức ăn cho heo thịt
  • Xem vảy gà chọi xấu
  • Ấp trứng tự nhiên (Ấp trứng bằng con mái)
  • Thức ăn của gà thả vườn
  • Những đặc điểm của chim Khướu tốt
  • Chuẩn bị cho gà đá ra trường
  • Chăm sóc sức lực gà nòi trước ngày đá
  • Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc thỏ cái sinh sản