Vảy kim gút

Vảy kim gút của gà đá

27/06/2015 ga con 0

Vảy kim gút có giá trị cũng như vảy hoa thị chỉ có ở gà thật dử. Ít có trường hợp kim gút đóng ngay cựa. Gà đá có vảy này đá xuất sắc, liền tìm nuôi.

Vảy yếm tâm của gà đá

Chọn gà đá tốt có vảy yếm tâm

26/06/2015 ga con 0

Vảy yếm tâm còn có tên là giác yên, có nơi gọi là ẩn tinh, là vảy rất hiếm và ít có. Vảy này nhỏ, đóng sát chậu, phải bẻ cong ngón chúa mới thấy. Gà đá có vảy này đá xuất sắc.

vảy hàm long

Lựa gà đá có vảy hàm long

05/04/2015 ga con 0

Chọn gà đá có vảy tốt là một việc rất quan trọng với những người nuôi gà đá. Hãy xem tiếp các hình ảnh về vảy hàm long vảy bìa tên, vảy khai dương chậu, vảy hổ đầu… để chọn cho đúng nhé bà con