Vảy kim gút

Vảy kim gút của gà đá

27/06/2015 ga con 0

Vảy kim gút có giá trị cũng như vảy hoa thị chỉ có ở gà thật dử. Ít có trường hợp kim gút đóng ngay cựa. Gà đá có vảy này đá xuất sắc, liền tìm nuôi.

vảy hàm long

Lựa gà đá có vảy hàm long

05/04/2015 ga con 0

Chọn gà đá có vảy tốt là một việc rất quan trọng với những người nuôi gà đá. Hãy xem tiếp các hình ảnh về vảy hàm long vảy bìa tên, vảy khai dương chậu, vảy hổ đầu… để chọn cho đúng nhé bà con