Cây xoài

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

09/03/2018 ga con 0

Cây xoài là cây ăn quả nhiệt đới quan trọng ở nước ta, được trồng phổ biến ở nhiều vùng trong nước để lấy quả, lấy gỗ, làm cây bóng mát, cây cảnh và cây che phủ đất, chông xói mòn.