Giống hoa Lily Belladonna

Chuẩn bị nhà che để trồng hoa lily

25/08/2016 ga con 0

Sản xuất hoa Lily cần thiết phải có nhà che phù hợp. Tùy thuộc vào điều kiện của từng vùng sinh thái, vào quy mô sản xuất và điều kiện kinh tế mà xây dựng loại nhà che khác nhau.