hoa thuỷ tiên

Một vài nét về cây hoa

11/01/2018 ga con 0

Theo ước tính, cây cảnh có khoảng 4.000 loài. Người ta có thể căn cứ vào đặc trưng hình thái, điều kiện sinh thái, tác dụng cảnh quanh để phân loại cây cảnh. Phổ biến nhất vẫn là dựa vào đặc điểm hình thái, cây cảnh được chia làm ba loại: cây cảnh thân cỏ, thân gỗ và dây leo.