cam cho lon

Thức ăn cho lợn

11/05/2017 ga con 0

Liệt kê được các loại thức ăn dùng cho lợn; biết được các thông tin về thành phần và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn thường dùng cho chăn nuôi lợn

Thức ăn nuôi heo

Phân biệt các nhóm thức ăn cho heo

04/07/2015 ga con 0

Không thế dùng đơn độc một nhóm thức ăn để nuôi heo mà phải phối hợp cả 5 nhóm thức ăn trên đây lại với nhau thành công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp.