Bệnh viêm vú

Bệnh viêm vú ở bò sữa

30/09/2017 ga con 0

Bệnh viêm vú là phản ứng viêm của tuyến vú, là bệnh phổ biến nhất, gây tổn thất và chi phí tốn kém nhất trong số các bệnh của bò sữa. Tổn thất của bệnh lớn gấp hai lần so với bệnh vô sinh và các bệnh sản khoa. Thông thường có khoảng 1/3 số bò sữa của mỗi đàn có một hoặc nhiều khoang vú bị một dạng viêm nào đó.

Kiểu chuồng một dãy

Một số kiểu chuồng nuôi trâu bò

21/09/2017 ga con 0

Có 3 kiểu chuồng nuôi trâu bò bao gồm kiểu chuồng hai dãy, kiểu chuồng một dãy và kiểu chuồng nhiệt đới, tùy điều kiện khí hậu và diện tích đất mà bà con lựa chọn cho phù hợp.