Chuẩn bị theo nhu cầu nước uống của heo

26/12/2015 ga con 0

Nhu cầu nước của heo phụ thuộc vào lượng nước có trong thức ăn mà heo ăn vào, nếu thức ăn khô ít nước thì nhu cầu nước của heo lớn, ngược lại thức ăn tươi nhiều nước thì nhu cầu nước của heo ít.