Cá rô đồng

Khái quát quá trình tiêu hóa của cá

06/04/2018 ga con 0

Cũng như các động vật khác; bộ máy tiêu hoá của cá bắt đầu từ miệng và kết thúc tại hậu môn. Miệng cá thường không có răng; chỉ có cá dữ xung quang xương khẩu cái, vòng quanh miệng (cả trên và dưới) có hàng răng nhỏ, sắc, nhọn, làm nhiệm vụ bắt, giữ mồi.

Cá sặc rằn

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá sặc rằn

02/04/2018 ga con 0

Cá sặc rằn là loài cá bản địa của đồng bằng Sông Cửu Long. Từ những năm 1985 – 1990 cá sặc rằn đã là đối tượng nuôi trong cơ cấu đàn cá nuôi của 1 số tỉnh tại ĐBSCL. Con giống thả nuôi được đánh bắt ngoài tự nhiên.

Cá rô đồng

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô đồng

01/04/2018 ga con 0

Cá rô đồng là loài cá nước ngọt phổ biến ở nước ta. Cá sống ờ ao hồ, ruộng kênh, mương vùng đồng bằng. Tuy kích thước cơ thể cá nhỏ nhưng cá có chất lượng thịt thơm ngon được nhiều người ưa thích

ca loc

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá lóc

31/03/2018 ga con 0

Cá lóc sống được trong nhiều loại hình thủy vực như ao, hồ, kênh mương, vùng ruộng trũng, vùng ngập sâu. Nơi cá lóc sinh sống thường có dòng chảy yếu hay nước tĩnh, ven bờ cỏ, thích hợp với tập tính rình bắt mồi của chúng.

Thức ăn công nghiệp sử dụng cho cá giò

Thu hoạch cá giò và đánh giá kết quả

28/03/2017 ga con 0

Thu hoạch cá giò và đánh giá kết quả là khâu kỹ thuật cuối trong quy trình kỹ thuật nuôi cá giò. Thu hoạch kịp thời điểm nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình nuôi. Đánh giá kết quả nuôi nhằm xem xét lại hiệu quả và làm cơ sở đánh giá, so sánh với các đối tượng nuôi khác.