Loại Crowntail

Phân loại cá xiêm

13/10/2016 ga con 0

Người ta phân loại cá xiêm thành 5 loại: Halfmoon; Crowntail; Plakat; Doubletail và Wildtype. Loại Halfmoon Halfmoon là loại cá xiêm đẹp nhất với […]

ca_la_han_blue_dragon

Cách chăm sóc cá La hán

26/04/2015 ga con 0

Nuôi cá La hán công chăm sóc không nhiều, nhưng mọi việc gần như thường xuyên phải để tâm theo dõi, như vậy mới bảo vệ được sức khỏe cho con cá nuôi trong hồ.

ca-la-han-sinh-san

Cá la hán mái đẻ trứng thế nào

18/04/2015 ga con 0

Đa số cá La hán mái có thói quen đẻ vào buổi chiều hoặc lúc chạng vạng tối. Và thời gian đẻ trứng kéo dài từ một giờ đến vài ba giờ mới xong hẳn.