Nấm sò tím trồng trên rơm

Kỹ thuật trồng nấm sò

05/10/2017 ga con 0

Nấm sò thường có nhiều loại, chúng khác nhau về màu sắc, hình dạng, khả năng thích nghi với các điều kiên nhiệt độ. Nấm có dạng phễu lệch, mọc thành cụm tập trung bao gồm 3 phần: mũ, phiến, cuống.