nấm Linh chi

Công nghệ nuôi trồng nấm linh chi

21/10/2017 ga con 0

Cách đây hàng ngàn nàm, nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) đã được dùng để làm thuốc. Các sách được thảo của nhiều triều đại ở Trung Quốc đều ghi nhận Linh chi được sử dụng làm thuốc từ lâu đời