trong nam huong tren than go

Kỹ thuật trồng nấm hương

20/10/2017 ga con 0

Nấm hương là một trong những loại nấm hoại sinh thuộc nhóm nấm mọc trên gỗ, có tên khoa học là Lentinus edodes; thích hợp với khí hậu ôn đới. Nhiệt độ để quả thể nấm hình thành và phát triển trung bình khoảng 15 – 160C, nhiệt độ sợi nấm phát triển (pha sợi) khoảng 24 – 26ºC.