khẩu phần ăn cho heo

Lập khẩu phần thức ăn cho heo thịt

11/03/2015 ga con 0

Xây dựng khẩu phần thức ăn hợp lý không những nâng cao năng suất chăn nuôi heo thịt mà còn tiết kiệm thức ăn và từ đó, làm tăng thêm hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo.