Dưa hấu

Cây dưa hấu

10/02/2018 ga con 0

Cây dưa hấu là cây thân cỏ, sống hàng năm, mọc bò. Lá xẻ sâu thành thuỳ lông chim. Tua cuốn phân 2 – 3 nhánh.