Cá sặc rằn

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá sặc rằn

02/04/2018 ga con 0

Cá sặc rằn là loài cá bản địa của đồng bằng Sông Cửu Long. Từ những năm 1985 – 1990 cá sặc rằn đã là đối tượng nuôi trong cơ cấu đàn cá nuôi của 1 số tỉnh tại ĐBSCL. Con giống thả nuôi được đánh bắt ngoài tự nhiên.

Cá rô đồng

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá rô đồng

01/04/2018 ga con 0

Cá rô đồng là loài cá nước ngọt phổ biến ở nước ta. Cá sống ờ ao hồ, ruộng kênh, mương vùng đồng bằng. Tuy kích thước cơ thể cá nhỏ nhưng cá có chất lượng thịt thơm ngon được nhiều người ưa thích