Ấp trứng gia cầm bằng cách “trứng ấp trứng”

Phương pháp dùng “trứng ấp trứng” là đưa trứng mới vào cho ấp chung với trứng đã ấp được quá nửa thời gian ấp. Khi trứng gà ấp được 12 – 14 ngày hoặc trứng vịt khoảng 17-19 ngày lúc nhiệt ở trứng toả ra nhiều và ổn định thì đưa trứng mới (phiên tiếp theo) vào ấp chung với trứng cũ. Trứng mới ấp nhận được nhiệt từ trứng cũ toả ra “truyền hơi nóng” cho. Cứ như vậy phiên ấp thứ 3, trứng mói lại được truyền nhiệt từ phiên ấp thứ 2… Tất nhiên cũng như ấp thóc + trấu nóng, trước khi đua trứng mới vào pho nên cho trứng phơi nắng để trứng ấm lên trước và khi vào pho trứng mới nhanh chóng ổn định nhiệt ấp.

Cách “trứng ấp trứng” thục hiện như sau: thông thuờng trong pho nóng có trứng ấp được 15-16 ngày đối với trứng gà và 17 – 18 ngày đối với trứng vịt, như vậy nếu ấp 5 ngày một phiên thì trong pho nóng luôn luôn có 3 loại trứng ấp: 5, 10 và 15 ngày (hoặc hơn). Nếu đưa trứng mới vào thì phải xếp trứng như sau: Ở dưới cùng pho là trứng mới vào, xếp tiếp lên là trứng 5 ngày, trứng 10 ngày và trứng 18 ngày (hoặc hơn) xếp trên cùng pho. Không nhất thiết 5 ngày/phiên mà tuỳ thuộc thị trường yêu cầu, hoặc lượng trứng đủ vào ấp. Nếu thị trường yêu cầu nhiều, cấp bách thời vụ thì số phiên tăng lên; số lượng ít và yêu cầu ít thì giảm số phiên (tăng số ngày/phiên). Sau 6-8 giờ đảo trứng 1 lần, lúc đó chuyển trứng 15 ngày xuống dưới cùng pho rồi đến trứng ấp 10 ngày, trứng ấp 5 ngày và xếp trên cùng là trứng mới. Tiếp theo chuyển trứng mới vào vị trí thứ 2, rồi thứ 3 kể từ trên xuống, hoặc dưới lên. Khi trứng ấp lâu ngày nhất (15 ngày đối với trứng gà và 18 ngày đối với trứng vịt) chuyển ra pho lạnh thì lại tiếp tục cho trứng mới vào ấp chung với trứng đã ấp trong pho nóng và thực hiện quá trình đảo trứng và thay thóc + trấu như đã nói ở trên. Trường hợp không áp dụng cách “trứng ấp trứng” thì cho trứng ra pho lạnh sớm hơn như cách ấp thông thường.


Ưu điểm của phương pháp “trứng ấp trứng” là đỡ tốn kém thóc, nhiên liệu rang thóc, nhân công và pho… Nhược điểm là đòi hỏi người ấp phải cẩn thận khi đảo và xếp trứng, tránh nhầm lẫn và xáo trộn các loại trứng. Phương pháp này được ứng dụng khi trời nắng ấm vào mùa hè hoặc mùa thu, lúc đó có thể phơi nóng trứng được. Tuy nhiên ở miền Nam có thể áp dụng phương pháp này quanh năm. Nếu trứng không được phơi mà đưa vào ấp chung với trứng cũ thì có thể làm giảm nhiệt ấp của trứng cũ đột ngột, mặt khác trứng mới phải có thời gian 2-3 ngày mới đạt nhiệt độ ấp. Để khắc phục, khi đưa trứng mới vào ấp phải thay thóc + trấu cũ bằng thóc + trấu rang mới nóng già hơn, cung cấp nhiệt kịp thời, hạn chế sự ảnh hưởng mất nhiệt của trứng cũ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN